• Odbierz prezent
KOGENERA: Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. (2021-03-03 17:07)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-03-03
Skrócona nazwa emitenta
KOGENERA
Temat
Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (dalej: „Jednostka Dominująca”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Według wstępnych szacunków:
• sprzedaż energii elektrycznej po 12 miesiącach 2020 roku wyniosła 2 465 GWh (w tym Jednostka Dominująca 1 066 GWh),
• sprzedaż ciepła po 12 miesiącach 2020 roku wyniosła 10 753 TJ (w tym Jednostka Dominująca 9 562 TJ),
• skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) po 12 miesiącach 2020 roku wyniósł około 319 mln złotych,
• skonsolidowane, ujemne przepływy pieniężne netto po 12 miesiącach wyniosły około 2 mln złotych,
• skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej wyniósł około 124 mln złotych (czyli 8,32 złotych na akcję),
• nakłady inwestycyjne wyniosły około 163 mln złotych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. istotny wpływ na wynik finansowy netto Grupy miała sprzedaż w 2020 r. uprawnień do emisji CO2 łącznie na kwotę 117,1 mln zł z puli niewydanych uprawnień do emisji CO2 za poprzednie lata okresu rozliczeniowego skorygowana o wartość wyceny dokonanej w 2019 r. w kwocie 8,4 mln zł.

Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2020 r., którego publikację zaplanowano na 23 marca 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA
(pełna nazwa emitenta)
KOGENERAEnergetyka
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-220Wroclaw
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Łowiecka24
(ulica)(numer)
071 32 38 100071 3293521
(telefon)(fax)
kogeneracja@kogeneracja.com.plwww.kogeneracja.com.pl
(e-mail)(www)
896-000-00-32931020068
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-03Andrzej JedutPrezes Zarządu
2021-03-03Krzysztof KrygWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk