• Odbierz prezent
KOGENERA: Spełnienie warunków zawarcia umowy na budowę elektrociepłowni gazowo parowej w Siechnicach (Nowa EC Czechnica) (2021-04-01 15:09)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
KOGENERA
Temat
Spełnienie warunków zawarcia umowy na budowę elektrociepłowni gazowo parowej w Siechnicach (Nowa EC Czechnica)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do treści raportów bieżących nr 2/2021 i 6/2021 informuje, że:
• 5 marca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji rozwojowej „pod klucz” polegającej na budowie Elektrociepłowni gazowo-parowej dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w Siechnicach, w związku z którą dojdzie do powstania nowych środków trwałych o wartości przekraczającej 10 000 000 zł, pod warunkiem przyznania przez Urząd Regulacji Energetyki premii kogeneracyjnej indywidualnej dla jednostki Nowa EC Czechnica, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał objętych porządkiem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 1 kwietnia 2021 r.
• 12 marca 2021 r. Spółka uzyskała decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki premię kogeneracyjną indywidualną, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, dla jednostki Nowa EC Czechnica,
• 1 kwietnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości przekraczającej kwotę 10 000 000 zł poprzez wyrażenie zgody na realizację inwestycji rozwojowej „pod klucz" polegającej na budowie Elektrociepłowni gazowo parowej dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w Siechnicach, w związku z którą dojdzie do powstania nowych środków trwałych o wartości przekraczającej 10 000 000 zł, na podstawie umów z konsorcjum firm w składzie: Polimex Mostostal S.A., al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, NIP: 8210014509 - Lider Konsorcjum oraz Polimex Energetyka sp. z o.o., al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, NIP: 6760101371- Partner Konsorcjum o wartości 1 277 021 671,15 zł netto, tj. 1 570 736 655,52 zł brutto, w tym:
- Umowa EPC: 1 159 180 000,00 zł netto, tj. 1 425 791 400,00 zł brutto,
- Umowa LTSA: 117 841 671,15 zł netto, tj. 144 945 255,52 zł brutto.

Tym samym 1 kwietnia 2021 r. spełniony został ostatni warunek dotyczący akceptacji wyboru przez Zarząd Spółki oferty konsorcjum w składzie Polimex Mostostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Polimex Energetyka sp. z o.o. (Partner Konsorcjum) złożonej w postępowaniu pn. „Realizacja „pod klucz” Elektrociepłowni gazowo-parowej dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w Siechnicach” oraz zawarta zostanie umowa z ww. konsorcjum na realizację inwestycji Nowa EC Czechnica, o której Spółka poinformuje odrębnym raportem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA
(pełna nazwa emitenta)
KOGENERAEnergetyka
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-220Wroclaw
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Łowiecka24
(ulica)(numer)
071 32 38 100071 3293521
(telefon)(fax)
kogeneracja@kogeneracja.com.plwww.kogeneracja.com.pl
(e-mail)(www)
896-000-00-32931020068
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Andrzej JedutPrezes Zarządu
2021-04-01Krzysztof KrygWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk