• Odbierz prezent
KOGENERA: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na dzień 23 listopada 2021 r. (2021-10-27 14:40)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2021
Data sporządzenia:2021-10-27
Skrócona nazwa emitenta
KOGENERA
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na dzień 23 listopada 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości:
- ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 listopada 2021 roku, o godz. 11.00 we Wrocławiu w siedzibie Spółki, ul. Łowiecka 24 (treść ogłoszenia w załączeniu) oraz:
- Załącznik 1 do Ogłoszenia - treść Statutu Spółki z proponowanymi zmianami,
- Załącznik 2 do Ogłoszenia - treść projektów uchwał NWZ.

W załączeniu treść Ogłoszenia wraz z załącznikami.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. zwołane zostało na wniosek Akcjonariusza PGE Energia Ciepła S.A., który wpłynął do Spółki w dniu 26 października 2021 r.
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 23.11.2021.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 23.11.2021
Zał.1_Statut-Spółki_propozycja zmiany NWZ 23.11.2021.pdfZał. 1 do Ogłoszenia - Statut Spółki z proponowanymi zmianami
Zał.2_Projekty uchwał NWZ 23.11.2021.pdfZał. 2 do Ogłoszenia - Projekty uchwał NWZ 23.11.2021
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA
(pełna nazwa emitenta)
KOGENERAEnergetyka
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-220Wroclaw
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Łowiecka24
(ulica)(numer)
071 32 38 100071 3293521
(telefon)(fax)
kogeneracja@kogeneracja.com.plwww.kogeneracja.com.pl
(e-mail)(www)
896-000-00-32931020068
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-27Andrzej JedutPrezes Zarządu
2021-10-27Krzysztof KrygWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk