• Sklep
  • Odbierz prezent
  • Sklep
  • Odbierz prezent
Know Your Customer - jako przejaw nowej polityki zwiększania wiarygodności banków
Z artykułu dowiesz się:

- Jakie funkcje spełniają działy KYC (Know Your Customer) w bankach

- Na jakiej podstawie banki tworzą profile klienta

- Kto może szukać zatrudnienia w działach KYC

Banki to bez dwóch zdań instytucje, których funkcjonowanie w dużej mierze zależy od ich postrzegania. Z tego powodu muszą one dbać o swój wizerunek, gdyż nadszarpnięcie ich reputacji może prowadzić do spadku zaufania, a w konsekwencji do spadku popytu na oferowane przez niego usługi. To z kolei tłumaczy genezę pojawienia się działów KYC (ang. Know Your Customer), których celem jest zapobieganie przekrętom finansowym, praniu pieniędzy czy też finansowania terrorystów.

Krótkim wprowadzeniem do powyższego tematu dla osób znających język angielski może być obejrzenie poniższego filmiku dostępnego na kanale Axis Banku – trzeciego co do wielkości banku sektora prywatnego w Indiach.

 

 

Praca działu KYC obejmuje przede wszystkim zebranie podstawowych informacji służących stworzeniu tożsamości klienta. W tym przypadku bardzo ważne jest sprawdzenie czy daną osobę można zaklasyfikować do kategorii „politically exposed person” (inaczej PEP), a więc inaczej czy jest osobą zaufania publicznego. Jest to o tyle istotne, że zazwyczaj w przypadku tego typu osób ryzyko bycia uwikłanym w łapówkarstwo lub korupcję jest znacznie większe. Abstrahując od tego zagadnienia, konieczne jest określenie ryzyka konsumenta w dziedzinie bycia potencjalnie odpowiedzialnym za takie przestępstwa jak pranie pieniędzy lub kradzież tożsamości. Następnie tworzony jest pewien rysopis określający oczekiwane zachowania transakcyjne konsumenta. Jest ona podstawą monitorowania jego zachowań, a ewentualnie niezgodności są podstawą do wyciągania hipotezy o możliwości wystąpienia przestępstwa.

Działy KYC pobierają informacje z różnych źródeł. Przede wszystkim jednak dostarczają je sami klienci w procesie aplikowania o pożyczkę, kredyt czy też otwierając konto lub inwestując w wspólny fundusz. Ponadto zaleca się, by banki okresowo weryfikowały posiadane przez nie informacje sprawdzając takie zagadnienia jak np.:

  • Oczekiwane miesięczne przychody i wypłaty,
  • Źródła dochodów,
  • Szczegóły odnośnie zatrudnienia,
  • Typ działalności gospodarczej,
  • Itd.

Warto zwrócić uwagę, że oprócz funkcji zapobiegawczej i przeciwdziałającej różnym nadużyciom, praca tego typu działów służy lepszemu zrozumieniu potrzeb konsumentów oraz odpowiedniej adaptacji oferty proponowanych przez banki produktów finansowych. W przypadku Stanów Zjednoczonych istnienie działów KYC zostało wprowadzone na mocy USA Patriot Act z 2001 roku i nabrało mocy obowiązującej wobec wszystkich amerykańskich banków.

Co ciekawe, praca w dziale KYC to zagadnienie, w którym może się sprawdzić absolwent niemal każdych studiów, począwszy od ekonomicznych, a kończąc na humanistycznych. Wynika to z faktu, że chcąc pracować w tej dziedzinie, zdecydowanie istotniejszą kwestią niż dyplom jest znajomość języka obcego oraz umiejętność wyszukiwania i wnikliwej analizy danych. Obowiązki pracownika tego działu przypominają poniekąd pracę detektywa, który analizując różne dane i tworząc „metryczki” klientów banku poszukuje potencjalnych oszustów czy też osoby, które mogą być zamieszane w różnorakie afery mogące mieć bardzo negatywny wpływ na reputację banku. Zastanawiając się nad swoją karierą i jej przyszłością warto pamiętać o tym, że Polska jest niewątpliwym liderem w dziedzinie rozwoju obszarów, na terenie których świadczone są nowoczesne usługi biznesowe, stąd miejsc pracy w tej branży bez dwóch zdań szybko nie zabraknie.


Marek Pytka

Absolwent studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jego szerokie zainteresowania obejmują m.in. analizę fundamentalną oraz rozkładanie na czynniki pierwsze wpływu zjawisk gospodarczych na sytuację na rynkach finansowych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk