• Odbierz prezent
Petrolinvest wykluczony
Z artykułu dowiesz się:

- O ukaraniu Petrolinvest S.A. przez KNF
- o drastycznym spadku kursu akcji spółki

Komisja Nadzoru Finansowego utrzymała w mocy decyzję nakładającą na Petrolinvest S.A. karę pieniężną oraz decyzję o wykluczeniu akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Wykluczenie akcji Petrolinvest S.A. z obrotu na GPW

W komunikacie z 26 maja 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o utrzymaniu decyzji o wykluczeniu akcji Petrolinvest S.A. z obrotu na rynku regulowanym. Ponadto na spółkę została również nałożona kara pieniężna w wysokości 800 tys. zł. Decyzja w tej sprawie zapadła jednogłośnie.

 

Powodem zaistniałej sytuacji jest fakt, iż KNF uznała, że spółka nie dopełniła szeregu obowiązków informacyjnych wymienionych w komunikacie. Zastrzeżenia dotyczą sprawozdań finansowych spółki począwszy od roku 2008 do roku 2015.

 

Jak podała KNF w komunikacie: "Bezterminowe wykluczenie akcji Spółki z obrotu na  rynku regulowanym  prowadzonym przez GPW nastąpi po upływie 30 dni od dnia doręczenia Spółce decyzji z dnia 26 maja 2017 r., a więc w terminie  30  dni  od  dnia  kiedy  decyzja  z  dnia  19  lipca  2016 r. stanie się ostateczna. Informacja o doręczeniu decyzji zostanie podana w odrębnym komunikacie".

 

Co na to spółka? Co na to rynek?

Petrolinvest S.A. poinformowała w raporcie 25/2017, że Zarząd nie zgadza się ze stanowiskiem KNF i analizuje możliwości zaskarżenia decyzji. Spółka otrzymała również komunikat GPW, dotyczący wykreślenia akcji spółki z list uczestników indeksów sWIG80, WIG, WIG-Poland i WIG-paliwa. Operacja ta wynika z decyzji KNF.

 

Rynek, co nie dziwne, zareagował bardzo gwałtownie. Kurs akcji spółki spadł o ponad połowę wartości. Jeszcze 26 maja 2017 r. kurs otwarcia wynosił 8,44 zł. Dziś około 10:00 znajdował się on w granicach 3 zł.

 

Petrolinvest - kurs akcji - 29-05-2017

 

 

(źródło grafiki głównej: pixabay.com)


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk