• Odbierz prezent
kary finansowej od knf
Z artykułu dowiesz się:

- Na jakie podmioty KNF nałożył kary finansowe

Komisja Nadzoru Finansowego podczas posiedzenia w dniu 29 sierpnia zdecydowała się nałożyć kary finansowe na 19 podmiotów (w tym 12 biur usług płatniczych). Łączna suma kar to ponad 2 mln złotych.

 

Największe kary – po 600 tys. złotych – zostały nałożone na dwa podmioty związane z rynkiem ubezpieczeniowym: Compensa  Towarzystwo  Ubezpieczeń  S.A.  Vienna Insurance  Group (jako  następca prawny  Benefia  Towarzystwo  Ubezpieczeń  S.A. Vienna Insurance Group) i Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

W przypadku pierwszego z nich kara związana jest z ustaleniem składki ubezpieczeniowej w wysokości, która nie zapewniała co najmniej wykonania wszystkich zobowiązań  z  umów  ubezpieczenia  i  pokrycia  kosztów  wykonywania  działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniach grupy 3 (ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach samochodowych)  i  grupy  10  (ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  posiadaczy pojazdów  mechanicznych  z  wyłączeniem  odpowiedzialności  cywilnej  przewoźnika). Natomiast kara dla Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. została nałożona w związku ze stwierdzeniem przypadków  opóźnień  w  przyznaniu  i  wypłacie  odszkodowania lub  niedopełnieniu obowiązków informacyjnych.

 

Niższe kary otrzymały dwa inne podmioty związane z rynkiem ubezpieczeń:

  • UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – 75 tys. złotych
  • TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – 260 tys. złotych

 

Kary muszą zapłacić także:

  • Fundacja Przystań W Ścinawie – 40 tys. złotych
  • Archimedeo Sp. z o.o. – 300 tys. złotych
  • MCI Capital S.A. – 100 tys. złotych

 

W komunikacie KNF informuje również o karach nałożonych na 12 biur usług płatniczych o łącznej sumie 70,75 tys złotych za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych, polegające na:

  • nieprzekazaniu KNF  w  ustawowym  terminie  informacji  o  łącznej  wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w II kwartale 2015 r., IV kwartale 2015 r., 2015 r. i I kwartale 2016 r. albo
  • nieprzekazaniu KNF   w ustawowym  terminie  dokumentu  potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia  zawartej  przed  upływem  terminu  obowiązywania  umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Pełny komunikat KNF możesz znaleźć TUTAJ.


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk