• Odbierz prezent
ostrzeżenie knf
Z artykułu dowiesz się:

- Czego dotyczy ostrzeżenie KNF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydała dziś ostrzeżenie w sprawie działalności firm na domniemane zlecenie KNF.

 

Ostrzeżenie UKNF dotyczy podmiotów, które wyłudzają dane osobowe i informacje na temat posiadanych produktów i usług finansowych, podając, że działają w imieniu lub upoważnienia KNF lub UKNF.

 

„Do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) napływają liczne sygnały dotyczące działalności osób, które zgłaszają się drogą telefoniczną do nieprofesjonalnych uczestników rynku i pod pozorem weryfikacji kosztów produktów lub usług oferowanych przez podmioty nadzorowane, albo badania jakość obsługi klientów wybranego sektora rynku finansowego, wyłudzają dane osobowe wraz z informacjami na temat produktów i usług finansowych, z jakich korzysta ich rozmówca oraz informują rozmówcę, że przedmiotowe czynności wykonują na zlecenie, w porozumieniu albo z upoważnienia organu nadzoru, powołując się na domniemane zlecenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) lub UKNF.” – czytamy w komunikacie.

 

W związku z tym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że ani KNF, ani UKNF nie upoważnia żadnych podmiotów zewnętrznych do wykonywania tego typu czynności.

UKNF informuje, by osoby, z którymi kontaktowały się takie podmioty, sugerując, że robią to w imieniu lub z upoważnienia KNF lub UKNF, poinformowały o tym fakcie odpowiednie organy ścigania. Podmioty te działają niezgodnie z prawem. Osoby odpowiedzialne podlegają grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności nawet do ośmiu lat (za doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania).

 


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk