• Odbierz prezent
KNF - koniec z "Łowcami Frajerów"
Z artykułu dowiesz się:

- Jakie zmiany dotyczące marketingu usług maklerskich wprowadza KNF

KNF zdecydował się w końcu na ważny krok dotyczący bezpieczeństwa środków klientów firm świadczących usługi inwestycyjne. 29 kwietnia wejdą w życie zmodyfikowane przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, które w dużym stopniu dotyczą podmiotów prowadzących marketing usług maklerskich. Zmiany mają na celu ukrócić proceder telefonicznych 'naciągaczy'.

 

Po wejściu w życie nowych przepisów, co do zasady, jedynymi uprawnionymi podmiotami do wykonywania tego rodzaju czynności będą:

  • firma inwestycyjna (rozumiana również jako bank krajowy),
  • agent firmy inwestycyjnej (nadzorowany pośrednik działający w imieniu i na rzecz danej firmy inwestycyjnej).

Obostrzenie to dotyczyło będzie również czynności związanych z pozyskiwaniem klientów lub potencjalnych klientów, w tym również informowanie o zakresie usług maklerskich lub instrumentach finansowych będących ich przedmiotem. Wyjątkiem są tutaj sytuacje, w których informacje przekazywane będę jednocześnie do szerokiej grupy odbiorców lub do nieokreślonego adresata.

"Wprowadzenie nowych przepisów, które UKNF zgłosił w procesie legislacyjnym, ma na celu zaprzestanie prowadzenia działalności przez podmioty nienadzorowane , które poprzez bezpośrednie kontakty nakłaniały inwestorów do korzystania z usług maklerskich. Podmioty te często nie posiadały dostatecznej wiedzy i kompetencji w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, a przekazywane inwestorom informacje, które miały ich zachęcić do inwestowania, były nierzetelne lub wprowadzające w błąd." - napisano w komunikacie dotyczącym zamkniętego katalogu podmiotów prowadzących marketing usług maklerskich.

 

KNF w komunikacie odnosi się bezpośrednio do rynku Forex, wskazując, że zjawisko wzmożonej aktywności nienadzorowanych osób fizycznych i prawnych, które pozyskiwały klientów na rzecz podmiotów zagranicznych, dotyczyło w szczególności tego właśnie rynku. Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów Ustawy czynności marketingowe podmiotów o takim statusie nie będą dłużej możliwe. W przypadku niezastosowania się do przepisów grozić im będą wysokie kary finansowe:

„Kto bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia zawartego w odrębnych przepisach albo nie będąc do tego uprawnionym w inny sposób określony w ustawie, prowadzi działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, podlega grzywnie do 5 000 000 zł.”

 

KNF uczula, by przed skorzystaniem z usług maklerskich oferowanych przez jakikolwiek podmiot sprawdzić, czy on sam, lub podmiot działający w jego imieniu, jest uprawniony do wykonywania czynności w Polsce. Możemy to zrobić np. przez "Wyszukiwarkę podmiotów" dostępną na stronie KNF - https://www.knf.gov.pl/szukaj_podmioty.jsp


Zespół FXMAG

Portal i jedyny w Polsce magazyn Inwestora Indywidualnego. FXMAG wspiera swoich czytelników, zapewniając dostęp do szerokiej bazy edukacyjnej i na bieżąco informując o najważniejszych wydarzeniach rynkowych i gospodarczych z zakresu rynku Forex, akcji, kryptowalut oraz inwestycji alternatywnych. 

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk