• Odbierz prezent
KNF - komunikat dotyczący strat i zysków na Forex w 2016 roku

Wczoraj KNF wydał komunikat w sprawie wyników osiąganych przez inwestorów na rynku Forex. Okres badań obejmował 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku. Jak pokazuje komunikat, znacznie więcej traderów poniosło straty niż zysk.

 

Badanie UKNF oparte jest o metodologię per saldo klienta na koniec danego roku. Dotyczy ono wszystkich transakcji zawartych w danym roku na platformach transakcyjnych, na wszystkich instrumentach pochodnych. W komunikacie czytamy, że 79,3% inwestorów poniosło straty na rynku Forex w stosunku do 20,7% ponoszących zyski.

UKNF podkreśla, że wyniki kwartalne traderów, które regularnie publikują domy maklerskie pokazują, że klienci osiągają lepsze wyniki. Stanowi to różnicę między kwartalnym a rocznym zestawieniem. Spadek odsetka zarabiających traderów w zestawieniu rocznym jest zrozumiały, choć niepokoić może jego skala. Dane zaprezentowane przez KNF są zgodne z tymi, które w ubiegłym miesiącu przedstawił NIK.

Niewykluczone, że na wyniki w ujęciu całego roku duży wpływ miał czerwiec i zamieszanie na rynkach związane z Brexitem. Brokerzy pierwsze oficjalne wyniki prezentowali dopiero za III kwartał, stąd nie ujęli tego wydarzenia w danych.

Badania UKNF na przestrzeni lat 2012-2016 są zbieżne z tymi publikowanymi przez inne unijne organy. Proporcja tracących do zyskujących inwestorów w ciągu tych lat utrzymuje się na podobnym poziomie.


Zespół FXMAG

Portal i jedyny w Polsce magazyn Inwestora Indywidualnego. FXMAG wspiera swoich czytelników, zapewniając dostęp do szerokiej bazy edukacyjnej i na bieżąco informując o najważniejszych wydarzeniach rynkowych i gospodarczych z zakresu rynku Forex, akcji, kryptowalut oraz inwestycji alternatywnych. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk