• Sklep
  • Odbierz prezent
KNF chce uzyskać nowe uprawnienia - spółki z GPW otrzymają kuratora?

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) chce uzyskać nowe, szersze kompetencje w stosunku do spółek publicznych notowanych na głównym parkiecie warszawskiej GPW oraz na NewConnect. Dotyczą one możliwości ustanowienia w konkretnych przypadkach urzędowego kuratora dla spółki, co wg KNF miałoby wymiernie podnieść poziom bezpieczeństwa inwestorów.

 

Propozycja wprowadzenia urzędu kuratora dla spółek z ramienia KNF znalazła się w uwagach do projektu nowelizacji ustawy o ofercie publicznej (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539) i miałaby służyć zwiększeniu bezpieczeństwa akcjonariuszy, a także zapewnić nadzorowi finansowemu większą kontrolę nad sytuacją w konkretnej spółce.

Wg komentarza KNF, kuratorzy byliby ustanawiani wyłącznie w spółkach spełniających ściśle ustalone kryteria. Wśród nich można wyodrębnić takie jak: mocno rozproszona struktura akcjonariatu, długotrwale pogarszająca się sytuacja finansowa spółki, a także problemy z kontaktem pomiędzy KNF, a jej zarządem. Sytuacje te bardzo często uniemożliwiają urzędowi, jak i inwestorom zebranie odpowiednich informacji na temat kondycji spółki i możliwości jej dalszego funkcjonowania.

Oznacza to, że kuratorzy zajmowaliby się wyłącznie spółkami, które nie radzą sobie najlepiej lub nie przestrzegają obowiązków informacyjnych, takich jak składanie sprawozdań i publikowanie okresowych wyników finansowych. Kurator wprowadzany byłby z urzędu przy ponownym naruszeniu obowiązków lub niedotrzymywaniu terminów, zaś spółka miałaby tydzień na wniesienie sądowej skargi na decyzje KNF.

Pomysł wprowadzania kuratora KNF do niepewnych spółek jest pozytywnie oceniany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

 

30 listopada 2018 r. w życie weszła ustawa zwiększająca uprawnienia KNF zezwalające m.in. na przejęcie banku przez inny podmiot bankowy bez konieczności wyrażenia zgody przez przejmowanego. Ustawa zwiększa również skład Komisji, dołączając do niej m.in. koordynatora służb specjalnych.

Czytaj także: Po co nam KNF? Czy wciąż może skutecznie chronić nasze kieszenie?

  Jednym z najbardziej rozgrzewających rynki finansowe tematów, stała się pod koniec tego roku Komisja Nadzoru Finansowego. KNF stała się także jedną z głównych osi politycznego sporu między partią rządzącą a opozycją. Warto w związku z tym zadać sobie pytanie dlaczego sprawa tzw. afery KNF, tak m.. Czytaj
Po co nam KNF? Czy wciąż może skutecznie chronić nasze kieszenie?

 


Dariusz Dziduch

Project Manager FXMAG, prowadzący program satyryczno-edukacyjny "O kryptowalutach". Nietuzinkowy promotor technologii blockchain oraz walut cyfrowych. Zainteresowania rynkowe łączy z wiedzą z zakresu psychologii inwestowania.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk