• Odbierz prezent
KME: Zmiana warunków emisji obligacji serii N (2021-03-05 18:26)
fot. freepik.com
Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie ("Emitent", „Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących: EBI nr 9/2018 („Przyjęcie ostatecznych warunków emisji obligacji w ramach programu emisji obligacji oraz emisja obligacji serii N”), EBI nr 1/2021 („Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii N”) informuje, że w związku z odbyciem Zgromadzenia Obligatariuszy w dniu 3 marca 2021 r. i zgodą nadzorcy sądowego doszło do zmiany Warunków Emisji Obligacji serii N Emitenta.

Warunki Emisji Obligacji serii N zostały zmienione w zakresie postanowień kwalifikowanych oraz postanowień niekwalifikowanych w szczególności, lecz nie wyłącznie poprzez zmiany: 1) wysokości lub sposobu ustalania wysokości świadczeń wynikających z Obligacji serii N, w tym wysokości, sposobu wyliczenia lub warunków wypłaty oprocentowania oraz warunków wypłaty świadczenia głównego, 2)terminu, miejsca lub sposobu spełniania świadczeń wynikających z Obligacji serii N, w tym dni, według których ustala się uprawnionych do tych świadczeń oraz dni, w których dokonuje się wypłaty całości lub części świadczeń z tytułu Obligacji serii N, 3)warunków wcześniejszego wykupu Obligacji serii N oraz wcześniejszego spełnienia świadczeń wynikających z Obligacji Serii N na żądanie Spółki, 4)warunków przedterminowego wykupu Obligacji serii N na żądanie obligatariuszy lub za zgodą Zgromadzenia Obligatariuszy oraz sposobu realizacji tych praw, 5) wysokości, formy lub warunków zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Obligacji serii N, 6) obowiązków informacyjnych Spółki.

Emitent w załączeniu przekazuje tekst jednolity zmienionych Warunków Emisji Obligacji serii N.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-05 18:26:18Przemysław Dąbrowski Prezes Zarządu
2021-03-05 18:26:18Marcin Tokarek Członek Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk