• Odbierz prezent
KLON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu KLON S.A. w dniu 26 lipca 2021r. (2021-07-27 12:31)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/721
Data sporządzenia: 2021-07-27
Skrócona nazwa emitenta
KLON S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu KLON S.A. w dniu 26 lipca 2021r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy�ej 5 %
Treść raportu:
Zarząd KLON S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27.07.2021r., posiadały co najmniej 5% w głosach.

MERA SPÓŁKA AKCYJNA, posiadająca 10 356 611 głosów, co stanowiło 61,79% ogólnej liczby głosów na ZWZA i 44,21% głosów ogółem w Spółce.
T5 Spółka z o.o., posiadająca 6 402 564, co stanowiło 38,21% ogólnej liczby głosów na ZWZA i 27,33% głosów ogółem w spółce.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk