• Odbierz prezent
Klimat wpływa na rynki finansowe
fot. freepik.com

Rosnące ryzyko fizyczne związane ze skutkami globalnego ocieplenia, zmiany w polityce klimatycznej na świecie oraz wpływ nowych technologii spowodują ponowną ocenę wartości aktywów finansowych. Podmioty, które dostosują swoje modele biznesowe do przejścia na gospodarkę wspierającą środowisko naturalne, zyskają znaczącą przewagę konkurencyjną.

Kwestia zmian klimatycznych znajduje się na pierwszym planie dyskusji publicznych od czasu porozumienia paryskiego ONZ z 2015 r. Celem tego porozumienia jest ograniczenie średniego wzrostu globalnych temperatur do poziomu poniżej 2°C od tego sprzed epoki przemysłowej oraz dążenie do utrzymania wzrostu temperatur na poziomie poniżej 1,5°C w perspektywie połowy XXI wieku. Ten cel został przyjęty przez prawie każdy kraj na świecie, tj. prawie 190 państw, w tym Unię Europejską i jej państwa członkowskie.

Klimat coraz ważniejszy

W ostatnim czasie rządy wielu państw przyspieszyły tempo działań, mających na celu walkę z konsekwencjami zmian klimatu. W 2019 roku Wielka Brytania, Francja i Nowa Zelandia przyjęły nowe przepisy prawne, zobowiązujące je do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2050 r. W przypadku Szwecji taki cel ma być zrealizowany wcześniej – do 2045 roku. W ubiegłym roku Chiny, Japonia i Korea Południowa złożyły podobne obietnice, chociaż nie stały się one jeszcze w tych krajach prawnie wiążące.

Według danych organizacji Energy and Climate Intelligence Unit , gospodarki, które wytwarzają połowę globalnego PKB, podjęły dotychczas wiążące zobowiązania w sprawie klimatu. Także Stany Zjednoczone, w przypadku których wycofanie się z porozumienia paryskiego weszło w życie w listopadzie 2020 r., powróciły do niego 19 lutego br., czyli 30 dni po inauguracji prezydentury Joe Bidena. „Plan Bidena” przewiduje bowiem zainwestowanie 2 bln USD w „sprawiedliwą przyszłość związaną z zieloną energią”.

Międzynarodowa Agencja Energii wskazuje, że emisje dwutlenku węgla muszą spaść o 45 procent do 2030 roku, w stosunku do 2010 roku, aby osiągnąć cel zero netto w połowie wieku. Sukces działań w tym zakresie będzie zależał m.in. od zmniejszenia emisji z urządzeń i modernizacji budynków, a także od zwiększenia wydajności energetycznej, co umożliwi zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Mogą w tym pomóc w szczególności sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe.

Działania te pochłoną jednak ogromny kapitał. W ocenie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z 2018 r., osiągnięcie celów klimatycznych będzie kosztować od jednego do dwóch procent światowego PKB, a niezbędna infrastruktura – niespełna 7 bln USD rocznie do 2030 roku. Z kolei szacunki Energy Transitions Commission z września 2020 r., wskazują na koszt poniżej 1 procenta globalnego PKB, aby osiągnąć zerową emisję netto na świecie do połowy tego wieku.

Szacunki kosztów transformacji zeroemisyjnej spadają, ponieważ kluczowe technologie stają się coraz tańsze. Na przykład, w ciągu ostatnich dziesięciu lat, koszty pozyskania energii słonecznej spadły o około 80 procent, a energii wiatrowej – o około 60 procent. Jak wskazuje sir David Attenborough: „Ziemia obfituje w energię naturalną, taką jak wiatr, fale, energia geotermalna i słoneczna. Te same siły natury, które ukształtowały życie na Ziemi, mogą dziś stanowić klucz do ocalenia jej przyszłości”.

Ponadto finansowanie dekarbonizacji może być łatwiejsze w warunkach utrzymujących się niskich lub ujemnych długoterminowych stóp procentowych. Jeśli wziąć również pod uwagę konieczność podejmowania przez rządy działań fiskalnych w celu powrotu na ścieżkę wzrostu gospodarczego po kryzysie pandemicznym, to dodatkowe inwestycje w budowę gospodarki o zerowej emisji dwutlenku węgla będą sprzyjać wzrostowi PKB.

W listopadzie 2020 r. Wielka Brytania, podążając za takimi krajami jak Niemcy i Szwecja, ogłosiła, że wyemituje pierwsze zielone obligacje rządowe na finansowanie projektów zeroemisyjnych. Ponadto w Wielkiej Brytanii od 2025 roku obowiązkowe będzie ujawnianie informacji na temat zagrożeń klimatycznych przez spółki giełdowe i duże firmy prywatne – zgodnie z zasadami stworzonymi przez Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), grupę zadaniową działającą w ramach Rady ds. Stabilności Finansowej (Financial Stability Board, FSB).

Ujawnianie informacji, dotyczących wpływu prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorstw na środowisko naturalne, pozwoli zarówno tym przedsiębiorstwom, jak również inwestorom, ocenić ryzyko związane ze zmianami klimatu.

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy nastąpił zauważalny wzrost liczby przedsiębiorstw. promujących swoje standardy środowiskowe, społeczne i te dotyczące ładu korporacyjnego (ESG). Na przykład Larry Fink, dyrektor generalny BlackRock, w dorocznym liście do prezesów firm, poinformował o zaangażowaniu funduszu w dekarbonizację oraz gotowości do wspierania inwestorów i klientów w zakresie wykorzystywania możliwości stworzonych przez transformację zeroemisyjną.

Artykuł jest dostępny dla czytelników magazynu FXMAG.

Chcesz uzyskać dostęp do artykułu?


Milena Kabza

Dr nauk ekonomicznych, inżynierka. Autorka książki Źrodła ryzyka systemowego i metody jego ograniczania na przykładzie kredytów walutowych w systemach bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Autorka i współautorka wielu prac naukowych oraz artykułów publicystycznych poświęconych między innymi międzynarodowemu systemowi finansowemu, funkcjonowaniu rynków finansowych, stabilności finansowej i gospodarczej, nowym technologiom w finansach oraz ochronie konsumenta finansowego.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk