• Odbierz prezent
Klesyk składa dymisję na wniosek Skarbu Państwa
Z artykułu dowiesz się:

- W jakich okolicznościach Andrzej Klesyk ustępuje ze stanowiska prezesa PZU S.A.

- Co w swoim oświadczeniu napisał Klesyk

- Jakie inne zmiany zaszły w zarządzie spółki

Andrzej Klesyk zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa PZU S.A. Spółka w komunikacie podała, iż "na wniosek Skarbu Państwa" Paweł Klesyk z dniem 9 grudnia bieżącego roku nie jest już prezesem Polskiego Zakładu Ubezpieczeń.

 

"Andrzej Klesyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PZU SA oraz z członkostwa w Zarządzie PZU SA z dniem 9 grudnia 2015 roku" - podała spółka. Jak dodała, "przyczyną rezygnacji Pana Andrzeja Klesyka z zajmowanego stanowiska jest prośba największego akcjonariusza PZU SA – Skarbu Państwa".

 

W przesłanym Polskiej Agencji Prasowej oświadczeniu Andrzej Klesyk podkreślił, że "Prawem właściciela jest dobór osób desygnowanych do kierowania spółką. Szanując to prawo, na prośbę Ministra Skarbu Państwa, reprezentującego największego udziałowca, złożyłem rezygnację ze stanowiska Prezesa Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA".

 

Kariera Klesyka w PZU S.A.

Andrzej Klesyk pełnił funkcję prezesa spółki PZU od grudnia 2007 roku. Zastąpił na tym stanowisku Aleksandra Grada. Na początku swojej pracy w resorcie Andrzej Klesyk postawił przed spółką trzy podstawowe cele:

- stworzenie i ugruntowanie w PZU zasad ładu korporacyjnego,

- odbudowę i stworzenie "jeszcze lepszego zespołu menedżerów",

- stworzenie strategii i odpowiedź "godną lidera rynku na to, co się dzieje na rynku".

 

Jako największe sukcesy Klesyka na stanowisku prezesa spółki należy uznać:

- rozwiązanie konfliktu Ministerstwa Skarbu Państwa z Eureko ws. prywatyzacji PZU w 2009 roku(Skarb Państwa uniknął dzięki temu zagrożenia płacenia miliardowego odszkodowania, a PZU miało otwartą drogę do oferty publicznej),

- debiut giełdowy PZU w 2010 roku.

 

Oświadczenie ustępującego prezesa

Poniżej zamieszczamy pełną treść oświadczenia ustępującego prezesa PZU S.A.

 

Wielokrotnie w swoich publicznych wypowiedziach podkreślałem, że prawem właściciela jest dobór osób desygnowanych do kierowania spółką. Szanując to prawo, na prośbę Ministra Skarbu Państwa, reprezentującego największego udziałowca, złożyłem rezygnację ze stanowiska Prezesa Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA. Podejmując tę trudną decyzję kierowałem się poczuciem odpowiedzialności za firmę, którą przez ostatnie 8 lat zarządzałem. Jako profesjonalista uważam, że należy zagwarantować stabilność i przewidywalność dla kluczowej, polskiej instytucji finansowej, jaką jest PZU. Jest to w interesie nie tylko głównego akcjonariusza, jakim jest Skarb Państwa, ale także tysięcy akcjonariuszy mniejszościowych oraz setek inwestorów instytucjonalnych, którzy stanowią pozostałe 65% akcjonariatu.

 

Z satysfakcją i dumą mogę stwierdzić, że przekazuję spółkę w doskonałym stanie. PZU jest dziś zupełnie inną firmą niż wówczas, kiedy obejmowałem funkcję prezesa w 2007 roku i rozpoczynałem zmiany mające uczynić ją zdolną do efektywnego konkurowania na polskim rynku. Moim celem, który udało się osiągnąć, było uczynienie z PZU firmy silnej, zyskownej, zdolnej do ekspansji międzynarodowej, przyjmującej rolę strażnika polskiego rynku ubezpieczeń. Za mojej prezesury w spółce zakończył się konflikt akcjonariuszy, a PZU zadebiutował na giełdzie. Kondycja finansowa Grupy pozwoliła na regularne wypłacanie dywidendy, a PZU należy do grona polskich spółek giełdowych o najwyższej kapitalizacji. Pozytywne zmiany przyniosły także efekt w postaci podniesienia ratingu spółki do poziomu A, najwyższego w Polsce. Każdy inwestor, który kupił akcje PZU w ofercie pierwotnej na koniec ubiegłego roku podwoił wartość swojej inwestycji, wliczając wypłacone dywidendy.

 

Od 2007 roku intensywnie pracowaliśmy nad zmianami i unowocześnianiem PZU. Przeprowadziliśmy udaną restrukturyzację. Wdrożyliśmy jeden z najnowocześniejszych na świecie systemów polisowych, pozwalający na lepszą obsługę klientów i usprawnienie operacji w PZU. Zmieniliśmy wizerunek firmy i podnieśliśmy standardy obsługi. Szczycimy się tytułem Mecenasa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rozpoczęliśmy ekspansję międzynarodową, stając się największą grupą ubezpieczeniową w Europie Środkowo-Wschodniej. Realizując przyjętą strategię zbudowaliśmy kompetencje Grupy w zakresie ochrony zdrowia. Rozpoczęliśmy proces konsolidacji sektora bankowego w oparciu o polski kapitał.

 

Dziękuję całemu zespołowi menadżerskiemu, wszystkim pracownikom i agentom Grupy PZU oraz inwestorom. Bez Was to wszystko nie byłoby możliwe. To jest również Wasz sukces.

 

Andrzej Klesyk

 

Zmiany w PZU S.A.

Rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu w spółce złożył również Witold Jaworski. W odrębnym raporcie spółka podała, iż: "Przyczyną rezygnacji pana Witolda Jaworskiego z zajmowanego stanowiska są względy osobiste".

 

Dziś Rada Nadzorcza spółki powierzyła pełnienie obowiązków prezesa spółki od dnia 10 grudnia Dariuszowi Krzewinie, który w latach 2007-2015 pełnił funkcję prezesa PZU Życie.

 

Źródło informacji: PAP


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk