• Odbierz prezent
KLABATER S.A.: Zawarcie aneksu do umowy wydawniczej i ustalenie daty premiery gry „From Shadows” w wersji na platformy konsolowe (2021-03-22 17:27)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-22
Skrócona nazwa emitenta
KLABATER S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy wydawniczej i ustalenie daty premiery gry „From Shadows” w wersji na platformy konsolowe
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") informuje o zawarciu w dniu 22 marca 2021 r. z deweloperem będącym osobą fizyczną („Deweloper”) aneksu („Aneks”) do umowy wydawniczej z dnia 7 kwietnia 2017 r. („Umowa”) dotyczącej m. in. zasad stworzenia przez Dewelopera gry komputerowej pod tytułem „From Shadows” („Gra”). Intencją zawarcia Aneksu było udzielenie przez Dewelopera Emitentowi zgody na wykonanie adaptacji Gry („Adaptacja Gry”) oraz powiązanych z nią utworów.

Aneks obejmuje m. in.: udzielenie przez Dewelopera wyłącznego zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z materiałów powiązanych z Adaptacją Gry w celu umożliwienia Emitentowi stworzenia Adaptacji Gry; ustalenie zasad rozliczeń stron, w tym zasad wynagrodzenia należnego Deweloperowi od Emitenta w związku z Adaptacją Gry, przy czym Deweloperowi będzie należne wynagrodzenie stanowiące określony w Aneksie procent od przychodu netto ze sprzedaży Adaptacji Gry; zmianę okresu obowiązywania Umowy na 5 (pięć) lat, liczonych od dnia zawarcia Aneksu tj. od dnia 22 marca 2021 r., z tym że po upływie 5-letnego okresu, o którym mowa wyżej Umowa ulegnie przekształceniu na umowę zawartą na czas nieoznaczony, którą każda ze stron będzie mogła wypowiedzieć z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Jednocześnie Zarząd Emitenta dokonuje ustalenia daty premiery Gry „From Shadows” na platformy konsolowe:
• na Nintendo Switch - na dzień 24 marca 2021 r.,
• na Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 5, Microsoft Xbox One, Microsoft Xbox One X oraz Microsoft Xbox One S - na dzień 28 kwietnia 2021 r.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż zawarcie ww. Aneksu może mieć istotny wpływ na wynik finansowy Emitenta w 2020 r. jak i latach kolejnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KLABATER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KLABATER S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 503Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Żurawia 6/12lok. 525
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
1132959445368935731
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-22Robert WesołowskiCzłonek Zarządu
2021-03-22Michał GembickiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk