• Odbierz prezent
KKH: Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Emitenta (2021-03-29 14:15)
fot. freepik.com
Zarząd Spółki True Games Syndicate S. A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 29 marca 2021 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 26 marca 2021 roku zmiany Statutu Spółki, wynikającej z uchwały nr 4 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 15 lutego 2021 r.
W wyniku rejestracji zmianom uległy §2, §3, §6, §8 (wykreślono), §15, ust. 4, §21, ust. 1.
Powyższe zmiany obejmowały m.in. zmianę firmy Emitenta na True Games Syndicate Spółka Akcyjna, zmianę siedziby Emitenta na miasto Warszawa, a także zmianę zakresu przedmiotu działalności Spółki.
Tym samym Zarząd Spółki True Games Syndicate przedstawia jednolity tekst Statutu Spółki.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-29 14:15:22Krzysztof MiłaszewskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk