• Odbierz prezent
K&K HERBAL POLAND S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (2021-03-26 21:43)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia:2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
K&K HERBAL POLAND S.A.
Temat
Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki K&K Herbal Poland S. A. z siedzibą w Wieliczce („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 26 marca 2021 r. odebrał zawiadomienie przesłane drogą mailową do Spółki w dniu 26 marca 2021 roku od Pana Kamila Gaworeckiego, dotyczące zejścia z progu poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki K&K Herbal Poland S. A.
Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
2021.03.26_z progu 5pr_KG.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-26Krzysztof MiłaszewskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk