• Odbierz prezent
Kino Polska TV S.A.: Zmiana terminu przekazania raportów okresowych (2021-03-15 15:46)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-15
Skrócona nazwa emitenta
Kino Polska TV S.A.
Temat
Zmiana terminu przekazania raportów okresowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Kino Polska TV S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że ulega zmianie termin przekazania jednostkowego raportu rocznego za 2020 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r. („Raporty”).

Zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r. przewidzianym terminem publikacji Raportów był 18 marca 2021 r.

Nowy termin przekazania jednostkowego raportu rocznego za 2020 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r. zostaje ustalony na 25 marca 2021 r.

Przyczyną przedmiotowej zmiany są kwestie techniczne związane z przygotowaniem Raportów w jednolitym europejskim formacie raportowania (ESEF).

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych, wskazane w raporcie bieżącym nr 1/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r., pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Kino Polska TV Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
Kino Polska TV S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-801Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Puławska435a
(ulica)(numer)
+48 (22) 356 74 00+48 (22) 356 74 01
(telefon)(fax)
sekretariat@kinopolska.plhttps://relacjeinwestorskie.kinopolska.pl/
(e-mail)(www)
5213248560015514227
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-15Bogusław KisielewskiPrezes Zarządu
2021-03-15Katarzyna WoźnickaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk