• Odbierz prezent
KGHM z wynikami finansowymi za II kwartał 2020 r.

19 sierpnia KGHM opublikował wyniki finansowe za I półrocze 2020 r. Mimo pandemii koronawirusa udało się utrzymać produkcję na zbliżonym poziomie do ubiegłego roku.

 

19 sierpnia po zakończeniu sesji na warszawskiej giełdzie KGHM opublikował wyniki finansowe za I półrocze 2020 r. W II kwartale przychody wyniosły 5,65 mld zł wobec 5,74 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 1,5% rok do roku. Uzyskane przychody okazały się wyższe o 1,5% od konsensusu analityków na poziomie 5,565 mld zł. Skorygowany wynik EBITDA wyniósł 1,52 mld zł wobec 1,13 mld zł rok wcześniej, co stanowi wzrost o 19,1% rdr. Wynik ten okazał się wyższy o 11,4% od oczekiwań analityków na poziomie 1,37 mld zł.

Grupa KGHM zakończyła II kwartał zyskiem netto w wysokości 10 mln zł wobec 417 mln zł przed rokiem. Analitycy spodziewali się zysku netto na poziomie 435,5 mln zł. Spółka poinformowała, że na zmianę wyniku wpłynęły przede wszystkim różnice kursowe (-237 mln zł) oraz wyższa strata z wyceny wspólnych przedsięwzięć metodą praw własności (-147 mln zł).

W II kwartale jednostkowy skorygowany zysk EBITDA spółki KGHM Polska Miedź wyniósł 1,03 mld zł wobec 920 mln zł przed rokiem. Przychody spółki wyniosły 4,67 mld zł.

KGHM International uzyskał w tym okresie przychody na poziomie 637 mln zł. Skorygowany zysk  EBITDA wyniósł 110 mln zł wobec 166 mln zł rok wcześniej. W II kwartale przychody Sierra Gorda (proporcjonalnie do 55% udziałów posiadanych przez KGHM) wyniosły 689 mln zł. Skorygowany zysk EBITDA tego segmentu wyniósł 324 mln zł wobec 131 mln zł rok wcześniej.

W komentarzu do wyników zwrócono uwagę, że w II kwartale wynik EBITDA osiągnął rekordowy poziom od 2017 r. Dodano, że Sierra Gorda uzyskała najwyższy wynik operacyjny w historii tej kopalni (wzrost o 150% do 304 mln zł).

W trakcie pandemii koronawirusa udało się utrzymać produkcję na zbliżonych poziomach. W II kwartale produkcja miedzi wyniosła 177 tys. ton (spadek o 1% rdr), a produkcja srebra 373 tony (spadek o 4% rdr). Produkcja srebra wzrosła o 11% w stosunku do I kwartału 2020 r.

W całym I półroczu przychody KGHM wyniosły 10,9 mld zł wobec 11,2 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk netto grupy wyniósł 699 mln zł wobec 970 mln zł rok wcześniej. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 702 mln zł wobec 969 mln zł przed rokiem.

W I połowie roku przychody KGHM Polska Miedź wyniosły 8,9 mld zł i były wyższe o 1% niż rok wcześniej. Zysk netto spółki wyniósł 747 mln zł wobec 1,23 mld zł rok wcześniej. Skorygowana EBITDA tego segmentu wyniosła 1,93 mld zł wobec 1,92 mld zł rok wcześniej. Segment KGHM International odnotował stratę netto w wysokości 663 mln zł wobec 257 mln zł przed rokiem. Skorygowany zysk EBITDA tego segmentu wyniósł 162 mln zł wobec 336 mln zł przed rokiem. Strata netto segmentu Sierra Gorda wyniosła 308 mln zł wobec 246 mln zł straty rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA tego segmentu wyniósł  428 mln zł wobec 349 mln zł przed rokiem.

Notowania: KGHM Polska Miedz SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:KGH/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk