• Odbierz prezent
KGHM spółka

17 marca KGHM przedstawiła wyniki finansowe za 2019 r. W całym roku przychody i wynik EBITDA okazały się wyższe niż przed rokiem, zysk netto jednak uległ obniżeniu w stosunku do poprzedniego roku. W czwartym kwartale przychody były zgodne z szacunkami analityków, jednak wynik EBITDA okazał się niższy niż się spodziewano. Czwarty kwartał zakończył się stratą netto zamiast oczekiwanego zysku.

 

17 marca po zakończeniu sesji na GPW KGHM opublikował raport roczny za 2019 r.

W czwartym kwartale skonsolidowane przychody wyniosły 5,85 mld zł wobec 5,74 mld zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, co stanowi wzrost o 2% rok do roku. Uzyskane przez spółkę przychody były zgodne z szacunkami analityków. Skorygowana EBITDA wyniosła 1,12 mld zł. Wynik ten był niższy o 5,5% niż rok wcześniej. Okazał się też niższy o 16,6% od konsensusu analityków na poziomie 1,34 mld zł. Czwarty kwartał zakończył się stratą netto w wysokości 243 mln zł. Analitycy spodziewali się zysku netto na poziomie 533,6 mln zł.

W całym 2019 r. KGHM uzyskał przychody w wysokości 22,72 mld zł wobec 20,53 mld zł w poprzednim roku, co stanowi wzrost o 11%. Zysk netto wyniósł 1,42 mld zł wobec 1,66 mld zł rok wcześniej. W 2019 r. skorygowana EBITDA wyniosła 5,23 mld zł wobec 4,97 mld zł w 2018 r.

W 2019 r. w segmencie KGHM Polska Miedź przychody wyniosły 17,68 mld zł, a zysk netto tego segmentu wyniósł 1,26 mld zł. Dla porównania w 2018 r. przychody segmentu KGHM Polska Miedź wyniosły 15,76 mld zł, a zysk netto tego segmentu kształtował się na poziomie 2,03 mld zł.

Przychody segmentu KGHM International w 2019 r. wyniosły 3,08 mld zł. Wynik netto tego segmentu był ujemny i wyniósł -555 mln zł. W 2018 r. przychody tego segmentu wyniosły 2,86 mld zł, a strata netto 308 mln zł.

W 2019 r. przychody segmentu Sierra Gorda wyniosły 2 mld zł, a strata netto 556 mln zł. W 2018 r. przychody tego segmentu kształtowały się na poziomie 1,95 mld zł, a strata netto 767 mln zł.

Przychody pozostałych segmentów w 2019 r. wyniosły 7,45 mld zł, a strata netto 275 mln zł. Dla porównania w 2018 r. przychody pozostałych segmentów wyniosły 6,99 mld zł, a strata netto 41 mln zł.

W liście do akcjonariuszy poinformowano, że w 2019 roku produkcja miedzi płatnej wzrosła o 11%, produkcja srebra o 18%, przychody zwiększyły się o 11%, a wynik EBITDA o 5%. Dodano, że ubiegły rok nie należał do łatwych ze względu na spadki cen miedzi o 8% w stosunku do 2018 r., wojnę handlową między USA a Chinami oraz niepokoje związane z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

 

Notowania: KGHM Polska Miedz SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:KGH/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk