• Odbierz prezent
KGHM spółka

15 maja koncern miedziowy KGHM przedstawił wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 r. Były one wyższe niż w ubiegłym roku i przekroczyły oczekiwania analityków.

 

15 maja po zakończeniu sesji na GPW, KGHM opublikował wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 r. Przychody z umów z klientami wyniosły 5,49 mld zł wobec 4,27 mld zł rok wcześniej. Były one wyższe o 28,6% rok do roku. Przewyższyły one także o 3,8% konsensus analityków, który zakładał przychody na poziomie 5,29 mld zł.

Skorygowana EBITDA wyniosła 1,45 mld zł i była wyższa o 23,9% rok do roku. Była też wyższa od oczekiwań analityków o 8,8%. Zysk netto ze sprzedaży wyniósł 739 mln zł wobec 659 mln zł rok wcześniej.

Zysk netto jednostki dominującej wyniósł 552 mln zł wobec 439 mln zł rok wcześniej. Był on wyższy o 25,7% rok do roku. Okazał się też wyższy o 22,4% od konsensusu analityków, który zakładał zysk na poziomie 451 mln zł.

 

W raporcie poinformowano, że w 1 kwartale 2019 r. w segmencie KGHM Polska Miedź uległo zmniejszeniu wydobycie rudy o 1,3% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, co jest skutkiem wstrząsu, który nastąpił 29 stycznia w Zakładach Górniczych Rudna. Nieznacznie spadła także zawartość miedzi w urobku. Czynniki te łącznie wpłynęły na to, że produkcja miedzi w koncentracie była niższa o 3,4% niż rok wcześniej. Produkcja miedzi elektrolitycznej i srebra metalicznego była większa niż rok wcześniej dzięki uruchomieniu instalacji do prażenia koncentratu miedzi oraz przerobowi koncentratów własnych z zapasu. W 1 kwartale 2019 r. przychody w segmencie KGHM Polska Miedź wyniosły 4,32 mld zł i były wyższe o 35% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Na wzrost przychodów wpłynął wyższy wolumen sprzedaży miedzi i srebra odpowiednio o 32% i 57%, a także korzystniejszy kurs walutowy przy pogorszeniu notowań miedzi o 11% i srebra o 7%. Skorygowany zysk EBITDA spółki KGHM Polska Miedź wyniósł  999 mln zł wobec 771 mln zł rok wcześniej. Zysk netto tego segmentu wyniósł 695 mln zł.

W 1 kwartale 2019 r. przychody segmentu KGHM International Ltd. utrzymały się na zbliżonym poziomie w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku i wyniosły 676 mln zł. Jest to spółka zależna KGHM, która posiada m in. kopalnie Victoria i Ajax w Kanadzie oraz Robinson w USA. Produkcja miedzi w tym segmencie uległa zmniejszeniu o 19% w stosunku do poprzedniego roku. Spółka osiągnęła 170 mln zł skorygowanego zysku EBITDA wobec 168 mln zł rok wcześniej. Wynik spółki w tym roku był ujemny, strata netto wyniosła 123 mln zł.  

Przychody KGHM z segmentu Sierra Gorda, w którym posiada 55% udziałów, proporcjonalnie wyniosły 536 mln zł. Skorygowany zysk EBITDA z tego segmentu wyniósł 218 mln zł wobec 163 mln zł rok wcześniej. Strata netto spółki Sierra Gorda S.C.M. uległa zmniejszeniu i wyniosła 87 mln zł wobec 123 mln zł straty netto rok wcześniej.

Notowania: KGHM Polska Miedz SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:KGH/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk