• Odbierz prezent
KGHM publikuje wyniki za III kwartał 2020 r. Zysk EBITDA wyniósł 1,77 mld zł

18 października KGHM opublikował wyniki kwartalne. Przychody pozostały na zbliżonym poziomie w stosunku do ubiegłego roku. Wzrósł natomiast zysk EBITDA. Zysk netto okazał się niższy od szacunków analityków.

 

18 października po zakończeniu sesji na GPW KGHM opublikował raport finansowy za III kwartał. W III kwartale przychody utrzymały się na zbliżonym poziomie do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wyniosły 5,63 mld zł wobec 4,64 mld zł rok wcześniej. Okazały się natomiast niższe o 5% od szacunków analityków, którzy spodziewali się przychodów na poziomie 5,93 mld zł.

Wynik EBITDA wyniósł blisko 1,77 mld zł wobec 1,38 mld zł rok wcześniej, co stanowi wzrost o 28% rdr. Uzyskany wynik EBITDA okazał się wyższy o 4,5% od konsensusu analityków na poziomie 1,69 mld zł.

KGHM zakończył III kwartał zyskiem netto w wysokości 472 mln zł w porównaniu do 695 mln zł przed rokiem, co stanowi spadek o 32% rdr. Osiągnięty zysk okazał się też niższy o 26% od konsensusu analityków na poziomie 637,7 mln zł.

W podziale na poszczególne segmenty wyniki KGHM przedstawiają się następująco. W III kwartale spółka KGHM Polska Miedź uzyskała przychody w wysokości 4,46 mld zł. Skorygowany zysk EBITDA tego segmentu wyniósł 1,12 mld zł wobec 949 mln zł przed rokiem.

Przychody KGHM International wyniosły 757 mln zł. Segment ten wypracował skorygowany zysk EBITDA w wysokości 233 mln zł w porównaniu do 179 mln zł rok wcześniej.

Przychody segmentu Sierra Gorda wyniosły 625 mln zł. Skorygowany zysk EBITDA tego segmentu wyniósł 351 mln zł wobec 173 mln zł przed rokiem.

W pierwszych trzech kwartałach 2020 r. przychody Grupy KGHM wyniosły 16,58 mld zł wobec 16,87 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Skorygowana EBITDA wyniosła blisko 4,42 mld zł i była wyższa o 7% niż przed rokiem. W tym okresie KGHM wypracował zysk netto w wysokości 1,17 mld zł wobec 1,66 mld zł rok wcześniej.

Notowania: KGHM Polska Miedz SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:KGH/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk