• Odbierz prezent
KGHM prezentuje wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Zysk netto spółki wzrósł o 25%

13 maja po sesji na GPW koncern miedziowy KGHM opublikował wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Spółka zakończyła kwartał wyższym zyskiem netto niż rok wcześniej, przewyższając również oczekiwania analityków. KGHM pozyskał wiecej miedzi i srebra niż przed rokiem.

 

13 maja po sesji na GPW spółka KGHM opublikowała raport finansowy za I kwartał 2020 r. W I kwartale przychody wyniosły 5,3 mld zł wobec 5,49 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 3,4% rok do roku. Analitycy spodziewali się przychodów na poziomie 5,35 mld zł.

Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 1,13 mld zł wobec 1,45 mld zł rok wcześniej, co stanowi spadek o 22,4% rok do roku. Analitycy spodziewali się skorygowanego zysku EBITDA na poziomie 1,2 mld zł.

W I kwartale KGHM wypracował zysk netto w wysokości 690 mln zł wobec 552 mln zł rok wcześniej, co stanowi wzrost o 25,4% rok do roku. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 692 mln zł wobec 552 mln zł przed rokiem. Osiągnięty przez spółkę zysk netto okazał się wyższy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się zysku netto na poziomie 423,8 mln zł.

W I kwartale segment KGHM Polska Miedź wypracował przychody w wysokości 4,23 mld zł, co stanowi spadek o 2,1% rok do roku. Skorygowany zysk EBITDA tego segmentu wyniósł 900 mln zł wobec 999 mln zł rok wcześniej. Zysk netto KGHM Polska Miedź wyniósł 399 mln zł i był niższy o 42,6% rok do roku.

Segment KGHM International przyniósł przychody w wysokości 632 mln zł. Były one niższe o 6,5% niż przed rokiem. Skorygowany zysk EBITDA tego segmentu wyniósł 52 mln zł wobec 170 mln zł rok wcześniej. Strata netto KGHM International wyniosła 263 mln zł wobec straty wynoszącej 123 mln zł przed rokiem.

Sierra Gorda – proporcjonalnie do posiadanych przez KGHM 55% udziałów – przyniosła przychody w wysokości 360 mln zł, co stanowi spadek o 33% rok do roku. Skorygowany zysk EBITDA tego segmentu wyniósł 104 mln zł wobec 218 mln zł rok wcześniej. Strata netto tego segmentu wyniosła 226 mln zł wobec 87 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W I kwartale produkcja miedzi płatnej w segmencie KGHM Polska Miedź wyniosła 141 tys. t wobec 141,7 tys. t rok wcześniej, co stanowi spadek o 0,5% rok do roku. Produkcja miedzi w segmencie KGHM International wyniosła 14,1 tys. t wobec 16,3 tys. t przed rokiem, co stanowi spadek o 13,5% rok do roku. Segment Sierra Gorda wypracował 19 tys. t miedzi wobec 14,7 tys. t rok wcześniej, co stanowi wzrost o 29,3% rok do roku.

W I kwartale wydobycie srebra w KGHM Polska Miedź wyniosło 329,2 t wobec 321 t przed rokiem, co stanowi wzrost o 2,6% rok do roku. Segment KGHM International pozyskał 0,5 t srebra wobec 0,7 t rok wcześniej, co stanowi spadek o 28,6% rdr. Segment Sierra Gorda przyniósł 5,7 t srebra wobec 3,6 t przed rokiem, co stanowi wzrost o 58,3% rdr.

W I kwartale 2020 r. łącznie w Grupie KGHM produkcja miedzi wzrosła o 1%, a srebra o 3% w porównaniu do I kwartału poprzedniego roku.

Notowania: KGHM Polska Miedz SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:KGH/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk