• Odbierz prezent
KGHM POLSKA MIEDŹ SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (2021-07-08 14:16)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr32/2021
Data sporządzenia: 2021-07-08
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 6 lipca 2021 roku, następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu:

- SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH – liczba głosów 63 589 900, co stanowi 53,75% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 31,79% w ogólnej liczbie głosów;

- AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER - liczba głosów 10 499 000, co stanowi 8,87% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 5,25% w ogólnej liczbie głosów;

- OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ" - liczba głosów 6 500 000, co stanowi 5,49% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 3,25% w ogólnej liczbie głosów.

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. wynosi 200 000 000. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 200 000 000.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2080 z późn. zm.)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Shareholders holding at least 5% of the votes at the Extraordinary General Meeting

The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. announces that at the Extraordinary General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A., which was held on 6 July 2021, the following shareholders held at least 5% of the number of votes at the meeting:

- the STATE TREASURY represented by the MINISTER OF STATE ASSETS - number of votes 63 589 900, representing 53.75% of the number of votes participating in the Extraordinary General Meeting and 31.79% of the total number of votes;

-    - AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER - number of votes 10 499 000, representing 8.87% of the number of votes participating in the Extraordinary General Meeting and 5.25% of the total number of votes;

-    - OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU “ZŁOTA JESIEŃ” - number of votes 6 500 000, representing 5.49% of the number of votes participating in the Extraordinary General Meeting and 3.25% of the total number of votes.

The total number of shares issued by KGHM Polska Miedź S.A. amounts to 200 000 000. All of the shares are bearer shares. The maximum number of votes arising from the issued shares amounts to 200 000 000.

Legal basis: art. 70 point 3 of the Act dated 29 July 2005 on public offerings and conditions governing the introduction of financial instruments to organised trading, and on public companies (unified text: Journal of Laws from 2020, item 2080, with subsequent amendments)


KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Surowcowy (sur)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)59-301
Lubin(kod pocztowy)
(miejscowość)M. Skłodowskiej-Curie
48(ulica)
(numer)(+48) 76 7478 200
(+48) 76 7478 500(telefon)

(fax)ir@kghm.com
www.kghm.com(e-mail)

(www)6920000013
390021764(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-07-08Dariusz ŚwiderskiWiceprezes Zarządu


2021-07-08Andrzej KensbokWiceprezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk