• Odbierz prezent
KGHM POLSKA MIEDŹ SA: Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za kwiecień 2021 r. (2021-05-25 15:59)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr21/2021
Data sporządzenia:2021-05-25
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za kwiecień 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za kwiecień 2021 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1).
Załączniki
PlikOpis
Raport produkcyjno-sprzedażowy_kwiecień 2021.pdfWstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska
Miedź S.A. za kwiecień 2021 r. - załącznik
Production-Sales report_KGHM_April 2021.pdfPreliminary production and sales data of the KGHM Polska Miedź
S.A. Group for April 2021 - appendix

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Preliminary production and sales data of the KGHM Polska Miedź S.A. Group
for April 2021

The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. hereby provides attached preliminary production and sales data of the KGHM Polska Miedź S.A. Group for April 2021.
The final quarterly production and sales results will be published in the consolidated report for the first half of 2021.

Legal basis: Art. 17 (1) of MAR (Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the European Union dated 12 June 2014, no. L 173/1).
KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Surowcowy (sur)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)59-301
Lubin(kod pocztowy)
(miejscowość)M. Skłodowskiej-Curie
48(ulica)
(numer)(+48) 76 7478 200
(+48) 76 7478 500(telefon)

(fax)ir@kghm.com
www.kghm.com(e-mail)

(www)6920000013
390021764(NIP)

(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-05-25Adam BugajczukWiceprezes Zarządu


2021-05-25Andrzej KensbokWiceprezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk