• Odbierz prezent
KGHM POLSKA MIEDŹ SA: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki (2021-04-20 15:40)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia: 2021-04-20
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 20 kwietnia 2021 r. Spółka otrzymała oświadczenie Pani Katarzyny Lewandowskiej dotyczące jej rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dniem 20 kwietnia 2021 r., z uwagi na nowe obowiązki służbowe.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Resignation of a Member of the Supervisory Board of the Company

The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. announces that on 20 April 2021 the Company received a letter from Katarzyna Lewandowska announcing her resignation from the function of Member of the Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A., effective as of 20 April 2021, due to her new official duties.

Legal basis: § 5 point 4 of the Decree of the Minister of Finance dated 29 March 2018 on current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757)


KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KGHM POLSKA MIEDŹ SASurowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-301Lubin
(kod pocztowy)(miejscowość)
M. Skłodowskiej-Curie48
(ulica)(numer)
(+48) 76 7478 200(+48) 76 7478 500
(telefon)(fax)
ir@kghm.comwww.kghm.com
(e-mail)(www)
6920000013390021764
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-20Paweł GruzaWiceprezes Zarządu
2021-04-20Andrzej KensbokWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk