• Odbierz prezent
KGHM POLSKA MIEDŹ SA: Członek Zarządu Spółki niebiorący udziału w trwającym postępowaniu kwalifikacyjnym (2021-03-22 21:02)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-22
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Członek Zarządu Spółki niebiorący udziału w trwającym postępowaniu kwalifikacyjnym
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Członek Zarządu Spółki, Katarzyna Kreczmańska-Gigol - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, zrezygnowała z udziału w trwającym postępowaniu kwalifikacyjnym na Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Member of the Management Board of the Company not taking part in the on-going qualification proceedings

The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. announces that the Member of the Management Board of the Company, Katarzyna Kreczmańska-Gigol – Vice President of the Management Board (Finance), resigned from taking part in the on-going qualification proceedings for the position of the Member of the 11th term Management Board of KGHM Polska Miedź S.A.

Legal basis: § 5 point 4 of the Decree of the Minister of Finance dated 29 March 2018 regarding current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757).

KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KGHM POLSKA MIEDŹ SASurowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-301Lubin
(kod pocztowy)(miejscowość)
M. Skłodowskiej-Curie48
(ulica)(numer)
(+48) 76 7478 200(+48) 76 7478 500
(telefon)(fax)
ir@kghm.comwww.kghm.com
(e-mail)(www)
6920000013390021764
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-22Adam BugajczukWiceprezes Zarządu
2021-03-22Paweł GruzaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk