• Odbierz prezent
KETY: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A. (2021-04-15 15:41)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021
Data sporządzenia:2021-04-15
Skrócona nazwa emitenta
KETY
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupy KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach ul. Kościuszki 111 (dalej: Spółka lub Emitent), działając na podstawie art. 395, 399 § 1 i 4021 k.s.h. oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 12 maja 2021 r. o godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: ZWZ), które odbędzie się w Warszawie w hotelu Regent Warsaw Hotel, ul. Belwederska 23.

Pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumenty mające być przedmiotem obrad ZWZ, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Dokumentacja związana ze ZWZ znajduje się na stronie internetowej Spółki: www.grupakety.com w zakładce Relacje Inwestorskie /Walne Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ
Projekty uchwał.pdfProjekty Uchwał
9_26.03_2021 ws przyjęcia Sprawozdania RN z działalności w 2020.pdfSprawozdanie RN
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach
20 GK Raport o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach PL.T.pdfRaport w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA KĘTY SA
(pełna nazwa emitenta)
KETYMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-650Kęty
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kościuszki111
(ulica)(numer)
033 844 60 00033 845 30 93
(telefon)(fax)
kety@grupakety.comwww.grupakety.com
(e-mail)(www)
549-000-14-68070614970
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-15Dariusz MańkoPrezes Zarządu
2021-04-15Rafał WarpechowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk