• Odbierz prezent
KETY: Zmiana terminu publikacji Skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r. (2021-03-30 13:42)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-03-30
Skrócona nazwa emitenta
KETY
Temat
Zmiana terminu publikacji Skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje o zmianie terminu przekazania
do publicznej wiadomości Skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r., wyznaczonego pierwotnie zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. na dzień 21 kwietnia 2021 roku.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 6 maja 2021 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA KĘTY SA
(pełna nazwa emitenta)
KETYMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-650Kęty
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kościuszki111
(ulica)(numer)
033 844 60 00033 845 30 93
(telefon)(fax)
kety@grupakety.comwww.grupakety.com
(e-mail)(www)
549-000-14-68070614970
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30Dariusz MańkoPrezes Zarządu
2021-03-30Rafał WarpechowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk