• Odbierz prezent
KETY: Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii H (2021-03-02 13:01)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-02
Skrócona nazwa emitenta
KETY
Temat
Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii H
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego 4/2021 z dnia 19 lutego 2021 r. oraz 5/2021 z dnia 2 marca 2021 r., informuje o powzięciu informacji, iż w dniu 2 marca 2021 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej: KDPW) wydał komunikat w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych 650 (sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote 50/100) każda, posiadających kod ISIN PLKETY000011. Datą rejestracji akcji serii H w depozycie papierów wartościowych KDPW będzie 4 marca 2021 roku.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA KĘTY SA
(pełna nazwa emitenta)
KETYMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-650Kęty
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kościuszki111
(ulica)(numer)
033 844 60 00033 845 30 93
(telefon)(fax)
kety@grupakety.comwww.grupakety.com
(e-mail)(www)
549-000-14-68070614970
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-02Dariusz MańkoPrezes Zarządu
2021-03-02Rafał WarpechowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk