• Odbierz prezent
KCI: Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. z siedzibą w Krakowie zwołane na 21.06.2021 roku (2021-06-14 18:48)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-06-14
Skrócona nazwa emitenta
KCI
Temat
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. z siedzibą w Krakowie zwołane na 21.06.2021 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd KCI S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 14.06.2021 roku, otrzymał z KDPW listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zaplanowanym na dzień 21.06.2021 roku na godzinę 8:00 w Warszawie Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta (ZWZ).

Do udziału w opisanym powyżej Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnionych jest 15 akcjonariuszy dysponujących łącznie liczbą 40 242 994 akcji i głosów, co stanowi 58,68 % wszystkich akcji i 61,94 % wszystkich głosów (przy uwzględnieniu faktu, braku możliwości wykonywania głosów z akcji własnych przez Emitenta), z czego 39 423 408 akcji i głosów, stanowiących 97,96 % akcji i głosów uprawnionych do udziału w ZWZ planowanym na 21.06.2021 roku należy do podmiotów zależnych pośrednio i bezpośrednio od Pana Grzegorza Hajdarowicza, a 819 586 akcji i głosów, uprawnionych do udziału w ZWZ należy do pozostałych akcjonariuszy, których udział w akcjach i głosach na ZWZ wynosi 2,04 %.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KCI SA
(pełna nazwa emitenta)
KCIDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-545Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mogilska65
(ulica)(numer)
+ 48 12 632 13 50+ 12 632 13 50 wew. 99
(telefon)(fax)
biuro@kci.plwww.kci.pl
(e-mail)(www)
551 000 77 42071011304
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-14Piotr ŁysekPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk