• Odbierz prezent
KCI: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego (2023-04-21 17:20)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2023
Data sporządzenia: 2023-04-21
Skrócona nazwa emitenta
KCI
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd KCI S.A. "Emitent" informuje, że zmianie ulegnie termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2022, wskazany raportem bieżącym nr 1/2023 z dnia 25 stycznia 2023 roku. Pierwotnie wskazany na dzień 26 kwietnia 2023 roku termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2022 został przesunięty na dzień 28 kwietnia 2023 roku. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku, wskazane powołanym raportem bieżącym nr 1/2023 z dnia 25 stycznia 2023 roku nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KCI SA
(pełna nazwa emitenta)
KCIDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-545Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mogilska65
(ulica)(numer)
+ 48 12 632 13 50+ 12 632 13 50 wew. 99
(telefon)(fax)
biuro@kci.plwww.kci.pl
(e-mail)(www)
551 000 77 42071011304
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-04-21Piotr ŁysekPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk