• Odbierz prezent
KCI: Zawiadomienie - znaczne pakiety akcji (2022-02-02 13:09)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2022
Data sporządzenia:2022-02-02
Skrócona nazwa emitenta
KCI
Temat
Zawiadomienie - znaczne pakiety akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd KCI S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 31.01.2022r. Emitent otrzymał na podstawie art. 69 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od trzech akcjonariuszy zawiadomienie w związku z nabyciem przez Gremi International S.a.r.l. pakietu 3.616.853 akcji zwykłych na okaziciela spółki KCI SA (akcje własne Spółki) stanowiących 5,27% kapitału zakładowego Spółki.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
info GH GISARL i GISA do KCI_art 69 ust 2 znaczne pakiety_kupno 3616853 akcji KCI_31012022.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KCI SA
(pełna nazwa emitenta)
KCIDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-545Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mogilska65
(ulica)(numer)
+ 48 12 632 13 50+ 12 632 13 50 wew. 99
(telefon)(fax)
biuro@kci.plwww.kci.pl
(e-mail)(www)
551 000 77 42071011304
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-02-02Piotr ŁysekPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk