• Odbierz prezent
KCI: Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach (2021-08-11 20:34)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr22/2021
Data sporządzenia:2021-08-11
Skrócona nazwa emitenta
KCI
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego 23/2020 z dnia 7 września 2020 r., Zarząd KCI S.A. dalej "Emitent" informuje o otrzymaniu w dniu 11.08.2021 r. zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5) i pkt 6) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych "Ustawa o Ofercie" informacji o rozwiązaniu Porozumienia i zejściu poniżej progu 5% w ogólnej liczby głosów w spółce KCI S.A. przez porozumienie akcjonariuszy w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

Treść zawiadomienia w załączeniu.
Załączniki
PlikOpis
Zawiadomienie PS o zejściu poniżej 5% - 10.08.2021.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KCI SA
(pełna nazwa emitenta)
KCIDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-545Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mogilska65
(ulica)(numer)
+ 48 12 632 13 50+ 12 632 13 50 wew. 99
(telefon)(fax)
biuro@kci.plwww.kci.pl
(e-mail)(www)
551 000 77 42071011304
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-11Piotr ŁysekPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk