• Odbierz prezent
KCI: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KCI S.A. zwołanym na dzień 23.06.2022 r. (2022-07-05 22:01)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2022
Data sporządzenia: 2022-07-05
Skrócona nazwa emitenta
KCI
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KCI S.A. zwołanym na dzień 23.06.2022 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd KCI S.A "Emitent" informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy zwołanym na dzień 23 czerwca 2022 roku i zakończonym po przerwie w dniu 5 lipca 2022 r. akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów były spółki:
- Gremi International S.A.R.L. z siedzibą w Luksemburgu, której przysługiwało 20 314 806 głosów stanowiących 47,20% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Udział tych głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce wynosi 29,62%;
- Gremi Inwestycje S.A. z siedzibą w Karniowicach, której przysługiwało 22 706 755 głosów stanowiących 52,76 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Udział tych głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce wynosi 33,11%.

Łącznie podmiotom Grupy Gremi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 23 czerwca 2022 r. przysługiwało 43 040 261 głosów, stanowiących 99,9(9)% głosów biorących udział na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a 2 akcjonariuszom mniejszościowym biorącym udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KCI SA przysługiwało 4 głosy. Udział głosów akcjonariuszy mniejszościowych uczestniczących w tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 czerwca 2022 r., wyniósł 0,000009%.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KCI SA
(pełna nazwa emitenta)
KCIDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-545Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mogilska65
(ulica)(numer)
+ 48 12 632 13 50+ 12 632 13 50 wew. 99
(telefon)(fax)
biuro@kci.plwww.kci.pl
(e-mail)(www)
551 000 77 42071011304
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-07-05Piotr ŁysekPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk