• Odbierz prezent
KCI: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KCI S.A. zwołanym na dzień 21.06.2021 r. (2021-07-02 17:38)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia: 2021-07-02
Skrócona nazwa emitenta
KCI
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KCI S.A. zwołanym na dzień 21.06.2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:

Zarząd KCI S.A "Emitent" informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy zwołanym na dzień 21 czerwca 2021 roku i zakończonym po przerwie w dniu 1 lipca 2021 r. akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów były spółki:
- Gremi International S.A.R.L. z siedzibą w Luksemburgu, której przysługiwało 16 697 954 głosów stanowiących 42,07% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Udział tych głosów w ogólnej liczbie wynosi 25,70% przy uwzględnieniu faktu, braku możliwości wykonywania głosów z akcji własnych przez Emitenta;
- Gremi Inwestycje S.A. z siedzibą w Karniowicach, której przysługiwało 22 706 755 głosów stanowiących 57,21 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Udział tych głosów w ogólnej liczbie wynosi 34,95% przy uwzględnieniu faktu, braku możliwości wykonywania głosów z akcji własnych przez Emitenta.

Łącznie spółkom Grupy Gremi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 21 czerwca 2021 r. przysługiwało 39 689 840 głosów, stanowiących 99,28% głosów na Walnym Zgromadzeniu, a 4 akcjonariuszom mniejszościowym biorącym udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KCI SA przysługiwało 285 132 głosy, stanowiących 0,72% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Udział głosów akcjonariuszy mniejszościowych uczestniczących w tym Walnym Zgromadzeniu przy uwzględnieniu faktu, braku możliwości wykonywania głosów z akcji własnych przez Emitenta, wynosi w ogólnej liczbie głosów 0,44% .

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KCI SA
(pełna nazwa emitenta)
KCIDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-545Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mogilska65
(ulica)(numer)
+ 48 12 632 13 50+ 12 632 13 50 wew. 99
(telefon)(fax)
biuro@kci.plwww.kci.pl
(e-mail)(www)
551 000 77 42071011304
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-02Piotr ŁysekPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk