• Odbierz prezent
KCI: Warunkowe nabycie znaków towarowych i warunkowe udzielenie licencji (2022-01-13 18:33)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2022
Data sporządzenia: 2022-01-13
Skrócona nazwa emitenta
KCI
Temat
Warunkowe nabycie znaków towarowych i warunkowe udzielenie licencji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd KCI S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) niniejszym informuje o działaniach podjętych w celu realizacji „Strategii działalności inwestycyjnej spółki KCI S.A. na lata 2019-2030”, która to strategia powinna być realizowana m.in. w oparciu o silne marki (znaki towarowe) wypracowane w toku wieloletniej obecności Spółki na rynku inwestycyjnym.
W celu prowadzenia dalszej działalności inwestycyjnej z wykorzystaniem znaków towarowych identyfikowanych od początku z działalnością Grupy Gremi, Emitent zawarł w dniu 12 stycznia 2022 r. ze spółką Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Gremi Media SA”) dwie umowy:
1) warunkową umowę zbycia przez Gremi Media SA praw do znaków towarowych „GREMI”, „GREMI GRUPA” oraz „GREMI MEDIA”(„Znaki Towarowe GREMI”); warunkiem wejścia w życie tej umowy jest udzielenie przez walne zgromadzenie Gremi Media S.A. zgody na sprzedaż Znaków Towarowych GREMI a przeniesienie praw do w/w znaków na Emitenta nastąpi po spełnieniu się wskazanego warunku i zapłacie przez Emitenta ceny sprzedaży;
2) warunkową umowę licencji praw do Znaków Towarowych GREMI; warunkiem wejścia w życie tej umowy jest skuteczne nabycie przez Emitenta praw do Znaków Towarowych GREMI na podstawie umowy wskazanej w pkt 1) powyżej; okres obowiązywania licencji uzależniony jest od zgody walnego zgromadzenia Gremi Media S.A.: a) w przypadku uzyskania takiej zgody licencja będzie udzielona Gremi Media SA na okres 10 lat od dnia zawarcia umowy, b) w przypadku braku takiej zgody licencja będzie udzielona do dnia 30 czerwca 2022r.

W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie informacji o działaniach realizujących strategię KCI SA jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KCI SA
(pełna nazwa emitenta)
KCIDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-545Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mogilska65
(ulica)(numer)
+ 48 12 632 13 50+ 12 632 13 50 wew. 99
(telefon)(fax)
biuro@kci.plwww.kci.pl
(e-mail)(www)
551 000 77 42071011304
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-01-13Piotr ŁysekPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk