• Odbierz prezent
KCI: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. w Krakowie zwołanego na 23.07.2022 roku, podjęte po przerwie w dniu 5.07.2022 (2022-07-05 21:55)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2022
Data sporządzenia:2022-07-05
Skrócona nazwa emitenta
KCI
Temat
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. w Krakowie zwołanego na 23.07.2022 roku, podjęte po przerwie w dniu 5.07.2022
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki KCI S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 23 czerwca 2022 r. wznowiło w dniu 5 lipca 2022 r. o godz. 8.00 obrady po przerwie zarządzonej na podstawie uchwały nr 3 z dnia 23.06.2022 r. - o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 12/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r.
Zarząd KCI S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 lipca 2022 r. wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał.

Spółka ponadto informuje, że:
- Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad,
- nie było uchwał, które objęte zostały porządkiem obrad, a nie zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie,
- podczas obrad II części Walnego Zgromadzenia, po udzieleniu odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariuszy w I części Walnego Zgromadzenia, żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu do protokołu trybie art. 429 § 1 ksh,
- żaden z akcjonariuszy nie głosował przeciw uchwałom i nie zgłosił sprzeciwu,

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
PlikOpis
ZWZ KCI 23.06.2022 uchwały po przerwie w dn 05.07.2022.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KCI SA
(pełna nazwa emitenta)
KCIDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-545Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mogilska65
(ulica)(numer)
+ 48 12 632 13 50+ 12 632 13 50 wew. 99
(telefon)(fax)
biuro@kci.plwww.kci.pl
(e-mail)(www)
551 000 77 42071011304
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-07-05Piotr ŁysekPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk