• Odbierz prezent
KBJ: Sprostowanie wpisu w KRS (2021-04-01 18:48)
fot. freepik.com

Spis załączników:

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 19/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. Zarząd KBJ S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, z dnia 29 marca 2021 r. , o sprostowaniu oczywistej omyłki i dokonaniu na jego podstawie wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prawidłowej wysokości kapitału zakładowego Spółki.
Omyłka wynikała z błędu pisarskiego § 5 ust. 1 Statutu Spółki, polegającego na wskazaniu wysokości kapitału zakładowego Spółki w kwocie 1.690.972,00 zł, podczas gdy prawidłowo powinno być 1.690.792,00 zł.
Pełna skorygowana treść tekstu jednolitego Statutu Spółki, przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 27 listopada 2020 r., stanowi załącznik do raportu bieżącego EBI nr 19/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-04-01 18:48:51Artur JedynakPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk