• Odbierz prezent
KBJ S.A.: Zwiększenie zaangażowania w Albit sp. z o.o. (2021-02-22 21:23)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr5/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

KBJ S.A.
Temat


Zwiększenie zaangażowania w Albit sp. z o.o.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Zarząd KBJ S.A. (KBJ, Emitent) niniejszym informuje o zawarciu w dniu 22 lutego 2021 r. umowy nabycia 20% udziałów w spółce Albit Software sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (Albit) od Pana Arkadiusza Lućko.

Przedmiotem nabycia jest 200 udziałów o łącznej wartości nominalnej 20 000 zł. stanowiących ogółem 20% udział w kapitale Albit. Cena nabytych udziałów wyniosła łącznie 150 000 zł i została uregulowana w dniu podpisania umowy.

W wyniku zawartej umowy Emitent posiada łącznie 80% udziałów w kapitale Albit.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
KBJ SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)KBJ S.A.
Usługi inne (uin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)01 - 161
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Obozowa
57(ulica)
(numer)+48 22 652 32 30
+48 22 417 57 82(telefon)

(fax)biuro@kbj.com.pl
www.kbj.com.pl(e-mail)

(www)726-257-17-99
100393858(NIP)

(REGON)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-22Artur JedynakPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk