Advertisement
  • Odbierz prezent
KBJ S.A.: Zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie – znaczne pakiety akcji (2021-04-21 15:15)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021
Data sporządzenia:2021-04-21
Skrócona nazwa emitenta
KBJ S.A.
Temat
Zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie – znaczne pakiety akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd KBJ S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 21 kwietnia 2021 r. otrzymał powiadomienia w trybie art. 69 ust 1. ustawy o ofercie od:
- Pana Januarego Ciszewskiego oraz
- JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (JRH, podmiot zależny od Pana Januarego Ciszewskiego),
przekazane w związku z:
1) korektą zawiadomień z dnia 13 kwietnia 2021 r., dokonaną w związku z przekazaniem przez Emitenta informacji o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego (raport bieżący Spółki EBI nr 6/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r.) oraz
2) przekroczeniem progu 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w wyniku realizacji umowy inwestycyjnej, o której JRH informował w raporcie bieżącym nr 23/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r., przewidującej wniesienie akcji Spółki jako aportu na pokrycie akcji JRH nowej emisji.

Pełna treść powyższych zawiadomień znajduje się w załączniku.
Załączniki
PlikOpis
2021-04-21_KBJ_JC_5_zawiadomienie_art69_scan.pdfZawiad. January Ciszewski - korekta zawiad. z 13 kwietnia 2012
2021-04-21_KBJ_JRH_5_zawiadomienie_art69.pdfZawiad. JRH - korekta zawiad. z 13 kwietnia 2012
2021-04-21_KBJ_JC_50_zawiadomienie_art69_scan.pdfZawiad. January Ciszewski - przekroczenie 50%
2021-04-21_KBJ_JRH_50_zawiadomienie_art69.pdfZawiad. JRH - przekroczenie 50%

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


KBJ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KBJ S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01 - 161Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Obozowa57
(ulica)(numer)
+48 22 652 32 30+48 22 417 57 82
(telefon)(fax)
biuro@kbj.com.plwww.kbj.com.pl
(e-mail)(www)
726-257-17-99100393858
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-21Artur JedynakPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk