• Odbierz prezent
KBJ S.A.: Zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie – znaczne pakiety akcji (2021-04-16 15:45)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia:2021-04-16
Skrócona nazwa emitenta
KBJ S.A.
Temat
Zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie – znaczne pakiety akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd KBJ S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 16 kwietnia 2021 r. Panowie:
- Artur Jedynak – Prezes Zarządu,
- Marek Weigt – Członek Zarządu,
- Łukasz Krotowski – Członek Rady Nadzorczej
(razem Zawiadamiający) przekazali Emitentowi zawiadomienia, zgodnie z art. 69 ust 1. pkt 2) ustawy o ofercie. Zawiadomienia dokonane są w związku ze zmniejszeniem bezpośrednich udziałów, każdego z Zawiadamiających, w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%.

Transakcje, o których mowa powyżej, są wynikiem realizacji umowy inwestycyjnej podpisanej przez Zawiadamiających z JR HOLDING ASI S.A. (JRH), o której JRH informował w raporcie bieżącym nr 23/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r., przewidującej wniesienie akcji Spółki jako aportu na pokrycie obejmowanych przez Zamawiających akcji JRH nowej emisji.

Pełna treść powyższych zawiadomień znajduje się w załączniku.
Załączniki
PlikOpis
2021-04-16_AJ_art69_Zmniejszenie_pon_5.pdfZawiadomienie Artur Jedynak
2021-04-16_MW_art69_Zmniejszenie_pon_5.pdfZawiadomienie Marek Weigt
2021-04-16_LK_art69_Zmniejszenie_pon_5.pdfZawiadomienie Łukasz Krotowski
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KBJ S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01 - 161Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Obozowa57
(ulica)(numer)
+48 22 652 32 30+48 22 417 57 82
(telefon)(fax)
biuro@kbj.com.plwww.kbj.com.pl
(e-mail)(www)
726-257-17-99100393858
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-16Artur JedynakPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk