• Odbierz prezent
KBJ S.A.: Informacja z otwarcia ofert – postępowanie ws. kontraktu dla PSG (2021-03-08 21:14)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-03-08
Skrócona nazwa emitenta
KBJ S.A.
Temat
Informacja z otwarcia ofert – postępowanie ws. kontraktu dla PSG
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd KBJ S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu publicznym prowadzonym przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. (PSG, Zamawiający) dot. Zawarcia umowy na usługę modyfikacji i rozwoju eksploatacyjnego aplikacji środowiska SAP w obszarach SAP ERP, SAP CRM, SAP BCM (Postępowanie).

W dniu 8 marca 2021 r. Spółka powzięła informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 5 marca 2021 r. w siedzibie Zamawiającego. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty.
Całkowity budżet Zamawiającego na realizację Umowy wynosi 24,169 mln zł brutto. Dwie z trzech złożonych ofert, w tym oferta Spółki na kwotę 23,828 mln zł brutto zawierają się w wyznaczonym przez Zamawiającego budżecie.
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający zamierzał zawrzeć umowę dot. Postępowania z maksymalnie czterema wykonawcami. Informacje o wyborze ofert Zamawiający przekaże po formalnej i merytorycznej ocenie zgodnie z warunkami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Przedmiotowa informacja spełnia kryterium istotności, ze względu na planowane przychody. Emitent uznał ją również za istotną z uwagi na perspektywy rozwoju Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KBJ S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01 - 161Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Obozowa57
(ulica)(numer)
+48 22 652 32 30+48 22 417 57 82
(telefon)(fax)
biuro@kbj.com.plwww.kbj.com.pl
(e-mail)(www)
726-257-17-99100393858
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-08Artur JedynakPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk