• Odbierz prezent
KBJ S.A.: Informacja z otwarcia ofert – postępowanie ws. kontraktu dla MON (2021-02-15 17:17)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr4/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

KBJ S.A.
Temat


Informacja z otwarcia ofert – postępowanie ws. kontraktu dla MON

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Zarząd KBJ S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu publicznym prowadzonym przez CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCH Ministerstwa Obrony Narodowej (MON, Zamawiający) dot. zawarcia umowy ramowej na dostawę licencji i subskrypcji oprogramowania, aktualizacja oprogramowania oraz usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania ERP w latach 2021 – 2024 (Postępowanie).

W dniu 15 lutego 2021 r. Zamawiający przekazał informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 12 lutego 2021 r. w siedzibie Zamawiającego. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, w tym oferta Spółki. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający zamierzał zawrzeć umowę ramową dot. Postępowania z maksymalnie trzema wykonawcami. W związku z wpłynięciem dwóch ofert, należy przyjąć iż Umowa dot. Postępowania zostanie zawarta z wykonawcami, którzy złożyli oferty po weryfikacji formalnej i merytorycznej zgodnie z warunkami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 80 mln zł brutto w okresie trwania Umowy, tj. w latach 2021-2024.

Przedmiotowa informacja spełnia kryterium istotności, ze względu na planowane przychody. Emitent uznał ją również za istotną z uwagi na perspektywy rozwoju Emitenta.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)KBJ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KBJ S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01 - 161Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Obozowa57
(ulica)(numer)
+48 22 652 32 30+48 22 417 57 82
(telefon)(fax)
biuro@kbj.com.plwww.kbj.com.pl
(e-mail)(www)
726-257-17-99100393858
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-15Artur JedynakPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk