• Odbierz prezent
KBJ S.A.: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – usługi wsparcia technicznego Gaz-System (2021-03-09 15:09)
fot. freepik.com

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr8/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

KBJ S.A.
Temat


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – usługi wsparcia technicznego Gaz-System

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Zarząd KBJ S.A. (Emitent) przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu publicznym prowadzonym przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) dotyczącym zawarcia umowy dla zadania „Zakup usług wsparcia technicznego SAP Standard Support dla oprogramowania SAP” (Postępowanie).

Całkowita wartość oferty wynosi 3,6 mln zł brutto, umowa będzie realizowana w okresie do 31 grudnia 2021 r.

Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy, umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy.

Przedmiotowa informacja spełnia kryterium istotności, ze względu na planowane przychody. Emitent uznał ją również za istotną z uwagi na perspektywy rozwoju Emitenta.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
KBJ SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)KBJ S.A.
Usługi inne (uin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)01 - 161
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Obozowa
57(ulica)
(numer)+48 22 652 32 30
+48 22 417 57 82(telefon)

(fax)biuro@kbj.com.pl
www.kbj.com.pl(e-mail)

(www)726-257-17-99
100393858(NIP)

(REGON)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-09Artur JedynakPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk