• Odbierz prezent
Kantor kryptowalut FlyingAtom wygrywa sprawę sądową z Krajową Administracją Skarbową (KAS). Sprawa dotyczyła przekazania danych o użytkownikach kantoru oraz dokonywanych przez nich transakcjach.

Kantor kryptowalut FlyingAtom wygrywa sprawę sądową z Krajową Administracją Skarbową (KAS). Sprawa dotyczyła przekazania danych o użytkownikach kantoru oraz dokonywanych przez nich transakcjach.

Krajowa Administracja Skarbowa to organ administracji skarbowej i celnej w Polsce. W struktury KAS wchodzi Służba Celno-Skarbowa. Pod koniec marca 2018 roku, wszystkie podmioty działające na rynku kryptowalut otrzymały z KAS podobne pisma,  w których urząd żąda przekazania następujących danych:

  • Dane osobowe użytkowników
  • Dane mailowe, nr rachunków bankowych, dane użytkowników niezweryfikowanych
  • Informacji odnośnie historii wymiany kryptowalut, zasileń rachunków
  • Wskazanie użytkowników, którzy wykonywali wypłaty z bankomatów bez użycia kart, z podaniem dat transakcji
  • Określenie adresów użytkowników wraz z ich oznaczeniem
  • Adresu kryptowalutowego giełdy
  • Zestawienie transakcji w powiązaniu z adresami użytkowników giełdy oraz adresami odbiorcy jak i nadawcy danej transakcji

Wszystkie działania jak można się dowiedzieć z dokumentu, powinny zostać wykonane w przeciągu 7 dni i są związane z „działaniami analitycznymi, prognostycznymi i badawczymi”.

Kantor kryptowalut FlyingAtom, w którym można dokonywać wymian BTC do 15 000 euro bez weryfikacji, postanowił zawalczyć i odwołał się od pisma, które otrzymał z KAS.

Po wzajemnych przerzuceniach się pismami i argumentami między FlyingAtom, a Krajową Administracją Skarbową sprawa miała swój finał przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Tam sprawa przybrała korzystny obrót dla kantoru. Na rozprawie 25 lutego 2019 sąd przychylił się skargi FlyingAtom i uchylił postanowienie o przekazaniu informacji, o jakich wnosił KAS.

Kantor kryptowalut FlyingAtom wygrywa sprawę sądową z Krajową Administracją Skarbową (KAS). Sprawa dotyczyła przekazania danych o użytkownikach kantoru oraz dokonywanych przez nich transakcjach. 	 - 1

Na portalu Bithub.pl pojawiły się też opinie prawników dotyczące tego wyroku.

Komentarz kancelarii Thompson&Stein:

Wyrok WSA z dnia 25.02.2019 pokazuje, że warto dokładnie weryfikować wezwania otrzymane od organów administracji publicznej. Szczególnie, jeżeli wzywają one podatnika do udostępnienia szerokiego zakresu informacji.

Każde postanowienia, decyzja administracyjna musi zawierać odpowiednie uzasadnienie, wskazujące podstawę prawną. Niestety w praktyce polskie organy skarbowe często nadużywają swojej pozycji.  Należy więc zawsze weryfikować ich działania z aktualnie obowiązującymi przepisami. W razie konieczności warto skonsultować sprawę z profesjonalnym pełnomocnikiem.

Krajowa Administracja Skarbowe otrzymuje coraz większy zakres uprawnień i wyposażana jest w nowoczesne narzędzia analityczne. Branża kryptowalut jest na czele listy zainteresowań jednostki, należy, więc spodziewać się podobnych prób uzyskania szerokich zbiorów danych, które będą mogły być poddane przez KAS analizie. Przed udostępnieniem danych należy dokładnie przeanalizować, czy organ ma prawo ich żądać oraz czy zostały dochowane wszelkie aspekty formalne. Należy pamiętać, iż podmioty działające w branży kryptowalut mają identyczne możliwości ochrony interesów swoich i klientów, jak wszelkie inne branże, gdyż działają w oparciu o zasadę swobody prowadzenia działalności gospodarczej.

Tradycyjnie jednak, jak w większości sytuacji w Polsce, organy sobie, a ustawodawca sobie. Administracja, zamiast na chybił – trafił typować kontrolowane podmioty, powinna najpierw czynić starania w kierunku uregulowania działalności giełd kryptowalut. Jednolite pozwolenia/licencje mogłyby przynieść większą transparentność działalności giełd, kantorów, a także wymusić na osobach je prowadzących gromadzenie w bezpieczny sposób określonych informacji, zawierających wrażliwe dane klientów. Obecnie, większość podmiotów działających na polskim rynku, jest faktycznie zarejestrowana w innych miejscach i o ile to z nich prowadzą działalności gospodarczą, obowiązek raportowania ograniczony jest do lokalnego nadzorcy. Powoduje to nierówne traktowanie podmiotów i rozróżnienie na te, które są blisko, na wyciągnięcie ręki (podmioty polskie) oraz te, z którymi administracja skarbowa ma utrudniony kontakt, chociażby z uwagi na barierę językową.

Komentarz Adama Kotuchy z kancelarii Schiffer Sroczyński:

Wyrok jest bardzo dobrą wiadomością, w zasadzie dla wszystkich podmiotów, które otrzymały podobne żądanie udostępnienia informacji i weszły na drogę prawną. W tej sprawie, początkowo spór pomiędzy kantorem, a organem, rozgrywał się na płaszczyźnie użytych w postanowieniu organu pojęć. Całkowicie nietrafnie organ powoływał się bowiem na konieczność uzyskania ogromnej ilości danych (w tym danych osobowych oraz danych o transakcjach na kryptowalutach) klientów kantoru do celów „analitycznych, prognostycznych oraz badawczych”, podczas gdy zgodnie z ustawą ewidentnie nie był to zakres zadań organu, w toku wykonywania, których można żądać takich danych.

Problematyczne byłoby, gdyby sąd, analizując decyzję organu odwoławczego, ograniczył się tylko do tego błędu semantycznego. Sąd jednak, na szczęście, wniknął w istotę sprawy, stwierdzając, że Flyingatom sp. z o.o. ma rację nie tylko ze względu na użyte w postanowieniu sformułowania ale przede wszystkim – ujmując kolokwialnie – ze względu na zażądanie przez organ informacji bez wyraźnego powodu, a to jest bez uzasadnienia, które opisywałoby konieczność pozyskania informacji. Moim zdaniem, bez względu więc na to, czy w przyszłości Krajowa Administracja Skarbowa prawidłowo sformułuje podobne postanowienie, oraz bez względu na to, że – dziwnym trafem – nowelizacją ze stycznia tego roku wyżej wymienione cele „analityczne, prognostyczne oraz badawcze” nagle stały się podstawą dla formułowania takich wezwań – sąd dał do zrozumienia organowi, „pomiędzy wierszami”, że przepisu tego nie może nadużywać. Słowem: że organ skarbowy nie może żądać informacji od giełd kryptowalutowych oraz kantorów o ich użytkownikach do celów „prewencyjnych”, aby sprawdzić „czy ktoś mógł nie zapłacić podatku”, lecz żądanie musi mieć bardzo konkretne podstawy, odnoszące się do konkretnych przypadków i podejrzeń naruszeń, a nie ogólnych przeświadczeń. Wyrok ten wpisuje się zresztą w dotychczasowe, nieduże orzecznictwo w zakresie interpretacji nowego przepisu i pokazuje coraz częstszą tendencję odwoływania się sądów powszechnych bezpośrednio do norm konstytucyjnych – w tym wypadku, do normy zakazującej władzom publicznym pozyskiwania informacji o obywatelach, innych niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. Myślę więc, że jest to doniosły wyrok dla całej branży, a nie tylko skarżącej spółki.

Sprawę komentują też przedstawiciele spółki:

„Gdy tylko dostaliśmy wezwanie od KAS pod koniec marca ubiegłego roku, wiedzieliśmy, że będziemy walczyć. Będziemy walczyć dla naszych klientów, choć w naszej działalności nie zbieramy o nich dużo informacji. W naszym przypadku chodziło o wydanie danych jedynie 15 klientów, którzy robili wymiany powyżej 15 000 euro i którzy zgodnie z prawem musieli przejść weryfikację. Warto było walczyć również ze względu na całą naszą branżę, która dopiero się tworzy, a działające firmy nie są na równi traktowane z innymi. Od początku mieliśmy wrażanie, że urząd nadużywa swojej pozycji i prosi o dane do celów, które nie leżą w jego zakresie działań. Niezwykle cieszymy się, że sąd przychylił się do naszego zdania, a my pokazaliśmy, że nie trzeba biernie godzić się na wszystko.”

Mówi Łukasz Kopeć CMO kantoru FlyingAtom.

Notowania: BITCOIN

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/BTCUSD/

Zespół FXMAG

Portal i jedyny w Polsce magazyn Inwestora Indywidualnego. FXMAG wspiera swoich czytelników, zapewniając dostęp do szerokiej bazy edukacyjnej i na bieżąco informując o najważniejszych wydarzeniach rynkowych i gospodarczych z zakresu rynku Forex, akcji, kryptowalut oraz inwestycji alternatywnych. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk