• Odbierz prezent
KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu 33 1/3 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (2021-03-30 15:23)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia:2021-03-30
Skrócona nazwa emitenta
KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.
Temat
Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu 33 1/3 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 29 marca 2021 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie od Pana Remigiusza Brzezińskiego, w którym poinformowano, iż w związku z nabyciem w dniu 29 marca 2021r. 360 000 akcji spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. nastąpiło przekroczenie progu 33 1/3% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Treść otrzymanego zawiadomienia Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
kpi_zaw_art69_RB_20210329.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30Remigiusz BrzezińskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk