• Odbierz prezent
KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA (2021-02-26 10:00)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia:2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi ("Emitent”, "Spółka”) informuje, iż w dniu 24 lutego 2021 r. w godzinach późno wieczornych do siedziby Spółki wpłynęło drogą elektroniczną zawiadomienie od Pana Adama Łanoszki o zmianie stanu posiadania akcji spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A., w związku z ich zakupem.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Kancelaria WEC zawiadomienie.JPEG
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-361ŁÓDŹ
(kod pocztowy)(miejscowość)
PIOTRKOWSKA270
(ulica)(numer)
+48 (42) 681 74 74+48 (42) 681 74 70
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
7252042800101064884
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Remigiusz BrzezińskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk