• Odbierz prezent
KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: otrzymanie kolejnego zlecenia  w zakresie serwisowania wierzytelności SPV (2021-03-17 16:12)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-17
Skrócona nazwa emitenta
KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.
Temat
otrzymanie kolejnego zlecenia w zakresie serwisowania wierzytelności SPV
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów nr 7/2020 z dnia 04 maja 2020 roku oraz 3/2021 z dnia 12 lutego 2021 Zarząd Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 16 marca 2021 roku otrzymał jako serwiser zastępczy (back-up servicer) informacje od funduszu celowego (SPV) z UE, że w ciągu 5 dni roboczych przejmie do serwisowania kolejne wierzytelności z pożyczek konsumenckich. Łączna wartość obsługiwanych pożyczek będzie wynosić 64 000 000,00 PLN (sześćdziesiąt cztery miliony złotych).

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi możliwy wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Ponadto, w opinii Spółki podpisanie przedmiotowej Umowy jest potwierdzeniem zdobytego przez Emitenta doświadczenia w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami oraz pozycji w branży.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-361ŁÓDŹ
(kod pocztowy)(miejscowość)
PIOTRKOWSKA270
(ulica)(numer)
+48 (42) 681 74 74+48 (42) 681 74 70
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
7252042800101064884
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-17Remigiusz BrzezińskiPrezes Zarząd

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk