• Odbierz prezent
KANCELARIA MEDIUS S.A.: Wydłużenie terminu wykupu obligacji serii N (2021-03-05 18:18)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-03-05
Skrócona nazwa emitenta
KANCELARIA MEDIUS S.A.
Temat
Wydłużenie terminu wykupu obligacji serii N
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka"), informuje o zmianie Warunków Emisji Obligacji serii N („WEO”) wyemitowanych w dniu 7 marca 2018 r. przez Emitenta i zgodzie nadzorcy sądowego na zmianę WEO. Zmiana obejmuje w szczególności przesunięcie terminu wykupu obligacji serii N na dzień 31 grudnia 2025 r.

W wyniku zmiany WEO dokonanie zostaną przez Emitenta następujące czynności tj:
1. zawarcie przez Emitenta w terminie do dnia 15 marca 2021 r. drugiej umowy na pełnienie funkcji administratora zabezpieczeń ze spółką CVI Trust spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
2. wystawienie przez Emitenta weksli własnych oraz podpisania porozumienia wekslowego, o którym mowa w uchwale Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii N;
3. złożenie przez Emitenta, w terminie do dnia 15 marca 2021 r., na rzecz administratora zabezpieczeń oraz drugiego administratora zabezpieczeń w myśl WEO oświadczeń w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.;
4. dokonanie zmiany umowy na pełnienie funkcji administratora zabezpieczeń ze spółką BondTrust-Polskie Towarzystwo Powiernicze S.A. z siedzibą w Krakowie w rozumieniu postanowień uchwały podjętej przez Zgromadzenie Obligatariuszy, na warunkach w niej wskazanych.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wydłużenie terminu wykupu obligacji serii N przyczyni się do polepszenia możliwości sprawnego zarządzania systemem finansowania Spółki podczas trwającego postępowania restrukturyzacyjnego i wpłynie pozytywnie na jego przeprowadzenie.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KANCELARIA MEDIUS S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-393Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Babińskiego69
(ulica)(numer)
+48 12 265 12 76+48 12 265 12 76
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
679 30 70 026121850740
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-05Przemysław DąbrowskiPrezes Zarządu
2021-03-05Marcin TokarekCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk